Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0501995*****2 28.05.2019 28.11.2019
2 3108977*****8 25.10.2019 02.12.2019
3 1402968*****0 25.10.2019 02.12.2019
4 1408969*****7 25.10.2019 02.12.2019
5 2704979*****3 05.11.2019 06.12.2019
6 0205976*****9 25.10.2019 10.12.2019
7 2103973*****3 04.11.2019 10.12.2019
8 2203002*****8 05.11.2019 10.12.2019
9 0412972*****5 06.11.2019 10.12.2019
10 0209950*****1 05.11.2019 11.12.2019
11 2910971*****9 05.11.2019 11.12.2019
12 1307976*****8 06.11.2019 12.12.2019
13 0112960*****0 07.11.2019 12.12.2019
14 2803951*****8 07.11.2019 13.12.2019
15 1508970*****6 07.11.2019 13.12.2019
16 1404991*****3 05.11.2019 16.12.2019
17 0307983*****5 08.11.2019 16.12.2019
18 0302977*****5 08.11.2019 17.12.2019
19 0204954*****7 08.11.2019 18.12.2019
20 2205999*****2 08.11.2019 19.12.2019
21 1401976*****0 14.11.2019 19.12.2019
22 1112001*****2 08.11.2019 20.12.2019
23 2803956*****9 12.11.2019 20.12.2019
24 2912983*****1 07.11.2019 23.12.2019
25 2406945*****9 08.11.2019 23.12.2019
26 2708957*****0 07.11.2019 24.12.2019
27 0802972*****9 13.11.2019 24.12.2019
28 0907966*****2 13.11.2019 25.12.2019
29 2211961*****0 13.11.2019 25.12.2019
30 2406961*****8 14.11.2019 26.12.2019
31 0409973*****9 15.11.2019 26.12.2019
32 2908956*****4 15.11.2019 26.12.2019
33 0910991*****8 15.11.2019 27.12.2019
34 1306962*****6 15.11.2019 27.12.2019
35 0509958*****2 15.11.2019 30.12.2019