Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Уградња вештачких валвула


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1912948*****5 07.07.2021 08.11.2021
2 1106943*****2 22.01.2019 10.11.2021
3 3007959*****1 23.08.2021 15.11.2021
4 3108951*****8 05.02.2020 17.11.2021
5 3105950*****0 23.08.2021 22.11.2021
6 0907947*****9 04.10.2021 22.11.2021
7 0704957*****2 18.10.2021 23.11.2021
8 2709942*****4 08.07.2019 24.11.2021
9 1307954*****4 22.03.2021 29.11.2021
10 1309965*****0 15.01.2020 02.12.2021
11 2111948*****9 05.04.2021 06.12.2021
12 0905963*****6 26.11.2020 09.12.2021
13 2002954*****2 20.09.2021 13.12.2021
14 2006947*****9 10.05.2021 16.12.2021
15 2104955*****2 08.06.2021 20.12.2021
16 1507956*****9 12.01.2021 23.12.2021
17 0407948*****9 29.09.2021 27.12.2021
18 0705949*****6 29.09.2021 10.01.2022
19 1203948*****2 29.09.2021 13.01.2022
20 2505959*****8 20.05.2021 17.01.2022
21 3007955*****2 31.05.2021 20.01.2022
22 0511956*****7 05.02.2020 24.01.2022
23 3008948*****2 29.06.2021 27.01.2022
24 0609947*****5 20.09.2021 01.02.2022
25 1711955*****7 29.06.2021 03.02.2022
26 1902973*****4 07.07.2021 08.03.2022
27 2109964*****8 07.07.2021 10.03.2022