Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Уградња вештачких валвула


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1309965*****0 15.01.2020 08.06.2020
2 0511956*****7 05.02.2020 15.06.2020
3 1004943*****7 05.03.2020 15.06.2020
4 1807950*****2 05.02.2020 22.06.2020
5 0504968*****5 05.03.2020 22.06.2020
6 2912947*****4 26.11.2019 29.06.2020
7 1106943*****2 22.01.2019 01.07.2020
8 1404953*****9 22.10.2019 01.07.2020
9 3108951*****8 05.02.2020 01.07.2020
10 2709942*****4 08.07.2019 08.07.2020
11 2208953*****7 05.02.2020 08.07.2020
12 0111946*****1 08.08.2019 15.07.2020
13 1606945*****9 15.01.2020 15.07.2020
14 0606950*****5 04.12.2019 22.07.2020
15 1911951*****8 16.10.2019 27.07.2020
16 0105944*****8 15.01.2020 29.07.2020
17 0812954*****3 18.05.2020 05.08.2020
18 2703956*****3 18.05.2020 12.08.2020
19 2409964*****7 15.01.2020 19.08.2020