Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Уградња вештачких валвула


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1807950*****2 05.02.2020 01.03.2021
2 2912947*****4 26.11.2019 08.03.2021
3 1106943*****2 22.01.2019 15.03.2021
4 3108951*****8 05.02.2020 22.03.2021
5 2709942*****4 08.07.2019 29.03.2021
6 1606945*****9 15.01.2020 05.04.2021
7 2812947*****0 21.12.2020 05.04.2021
8 0105944*****8 15.01.2020 12.04.2021
9 1309965*****0 15.01.2020 14.04.2021
10 2312956*****9 13.07.2020 19.04.2021
11 0905963*****6 26.11.2020 19.04.2021
12 2508955*****0 13.07.2020 26.04.2021
13 1603958*****6 26.11.2020 26.04.2021
14 0307945*****1 13.07.2020 10.05.2021
15 1507956*****9 12.01.2021 14.06.2021
16 1309958*****5 20.01.2021 21.06.2021
17 0511956*****7 05.02.2020 28.06.2021
18 0504968*****5 05.03.2020 05.07.2021