Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2209981*****2 17.02.2020 19.06.2020
2 0806981*****6 17.02.2020 19.06.2020
3 1809963*****9 17.02.2020 19.06.2020
4 1909961*****3 21.02.2020 22.06.2020
5 3107967*****5 22.02.2020 24.06.2020
6 0304953*****3 22.02.2020 24.06.2020
7 1107942*****8 22.02.2020 24.06.2020
8 0410944*****5 22.02.2020 24.06.2020
9 2601945*****5 23.02.2020 24.06.2020
10 3005948*****3 23.02.2020 24.06.2020
11 1703982*****6 28.02.2020 29.06.2020
12 1803956*****0 28.02.2020 29.06.2020
13 0306981*****9 29.02.2020 01.07.2020
14 0604951*****1 29.02.2020 01.07.2020
15 1710957*****7 29.02.2020 01.07.2020
16 1306940*****0 05.03.2020 06.07.2020
17 1202961*****9 05.03.2020 06.07.2020
18 0901968*****3 06.03.2020 08.07.2020
19 1010980*****3 07.03.2020 08.07.2020