Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Меко сочиво

Нема пацијената на листи чекања