Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1907956*****5 17.02.2020 19.06.2020
2 0608964*****6 23.02.2020 24.06.2020
3 1308949*****0 23.02.2020 24.06.2020
4 1102939*****7 28.02.2020 29.06.2020
5 1407947*****3 05.03.2020 06.07.2020
6 2403950*****4 06.03.2020 08.07.2020
7 1502949*****4 06.03.2020 08.07.2020
8 1402938*****8 07.03.2020 08.07.2020
9 1309939*****6 07.03.2020 08.07.2020
10 2404938*****0 07.03.2020 08.07.2020
11 2602955*****3 07.03.2020 08.07.2020