Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1805954*****8 17.02.2020 19.06.2020
2 3110953*****8 17.02.2020 19.06.2020
3 2810945*****8 17.02.2020 19.06.2020
4 1008977*****1 17.02.2020 19.06.2020
5 1102965*****0 21.02.2020 22.06.2020
6 2209978*****3 21.02.2020 22.06.2020
7 1801001*****7 22.02.2020 24.06.2020
8 3006999*****2 22.02.2020 24.06.2020
9 0910012*****1 22.02.2020 24.06.2020
10 1704989*****9 23.02.2020 24.06.2020
11 1206970*****9 23.02.2020 24.06.2020
12 1008979*****6 28.02.2020 29.06.2020
13 2006951*****9 29.02.2020 01.07.2020
14 1203959*****8 29.02.2020 01.07.2020
15 1912966*****6 29.02.2020 01.07.2020
16 1404960*****8 01.03.2020 01.07.2020
17 0610959*****8 05.03.2020 06.07.2020
18 2306986*****0 05.03.2020 06.07.2020
19 1001948*****0 06.03.2020 08.07.2020
20 1306982*****9 07.03.2020 08.07.2020
21 2509965*****8 07.03.2020 08.07.2020
22 1509969*****8 07.03.2020 08.07.2020