Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3103980*****5 21.02.2020 22.05.2020
2 0904969*****0 21.02.2020 22.05.2020
3 2502980*****2 21.02.2020 22.05.2020
4 0512993*****1 28.02.2020 29.05.2020
5 1303973*****0 28.02.2020 29.05.2020
6 2705974*****2 29.02.2020 01.06.2020
7 1407962*****1 29.02.2020 01.06.2020
8 1307953*****3 05.03.2020 05.06.2020
9 0709993*****4 05.03.2020 05.06.2020
10 1806996*****4 07.03.2020 08.06.2020
11 2607954*****4 07.03.2020 08.06.2020