Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0904951*****3 21.02.2020 22.06.2020
2 2812976*****1 21.02.2020 22.06.2020
3 0206948*****5 22.02.2020 24.06.2020
4 2108983*****4 22.02.2020 24.06.2020
5 0203972*****1 22.02.2020 24.06.2020
6 0204952*****2 23.02.2020 24.06.2020
7 2402980*****7 28.02.2020 29.06.2020
8 1109962*****4 29.02.2020 01.07.2020
9 2304972*****8 01.03.2020 01.07.2020
10 0306966*****2 01.03.2020 01.07.2020
11 2205970*****3 05.03.2020 06.07.2020