Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0504956*****1 14.09.2021 28.10.2021
2 0812947*****7 28.09.2021 02.11.2021
3 2001947*****5 21.09.2021 03.11.2021
4 0702956*****4 28.09.2021 04.11.2021
5 3011942*****2 24.09.2021 08.11.2021
6 0411956*****9 24.09.2021 08.11.2021
7 2207943*****5 24.09.2021 10.11.2021
8 1408950*****1 01.10.2021 12.11.2021
9 1810935*****4 14.09.2021 16.11.2021
10 0508962*****3 07.09.2021 23.11.2021
11 1807942*****9 05.10.2021 01.12.2021
12 1502961*****8 08.10.2021 02.12.2021
13 0808968*****1 08.10.2021 03.12.2021
14 0204954*****8 12.10.2021 06.12.2021
15 2605939*****2 12.10.2021 08.12.2021
16 2907948*****6 12.10.2021 09.12.2021
17 1003952*****5 15.10.2021 09.12.2021
18 2604952*****3 15.10.2021 10.12.2021
19 2512952*****7 15.10.2021 13.12.2021
20 0208944*****7 15.10.2021 13.12.2021
21 0703941*****4 15.10.2021 14.12.2021
22 2002968*****8 19.10.2021 15.12.2021
23 2910942*****8 19.10.2021 16.12.2021
24 2111946*****6 19.10.2021 17.12.2021
25 0912948*****1 22.10.2021 20.12.2021
26 2905954*****8 20.10.2021 21.12.2021
27 1807954*****8 26.10.2021 27.12.2021
28 2105940*****8 26.10.2021 29.12.2021