Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1110960*****7 22.01.2021 02.03.2021
2 1501933*****1 22.01.2021 03.03.2021
3 0306949*****6 08.01.2021 04.03.2021
4 2609934*****1 29.01.2021 05.03.2021
5 2907935*****1 29.01.2021 05.03.2021
6 2302958*****3 08.12.2020 10.03.2021
7 2802962*****3 12.01.2021 22.03.2021
8 2001959*****9 26.01.2021 23.03.2021
9 1602955*****0 12.01.2021 24.03.2021
10 0407952*****9 05.02.2021 25.03.2021
11 2311953*****3 05.02.2021 26.03.2021
12 2609942*****0 01.03.2021 01.04.2021
13 1802937*****8 19.01.2021 06.04.2021
14 0208944*****6 19.01.2021 12.04.2021
15 2109946*****4 08.02.2021 14.04.2021
16 2704942*****3 12.02.2021 21.04.2021
17 1806947*****7 12.02.2021 21.04.2021
18 1409946*****1 12.02.2021 23.04.2021
19 2512942*****0 19.02.2021 26.04.2021
20 2111937*****6 19.02.2021 26.04.2021
21 1002959*****7 19.02.2021 27.04.2021
22 0206938*****3 19.02.2021 27.04.2021
23 1002944*****1 22.02.2021 28.04.2021
24 1110966*****5 19.02.2021 29.04.2021
25 0706942*****2 23.02.2021 04.05.2021
26 1412944*****6 23.02.2021 05.05.2021
27 2811930*****7 23.02.2021 05.05.2021
28 1512945*****3 23.02.2021 06.05.2021
29 0512965*****9 23.02.2021 06.05.2021
30 2106950*****1 26.02.2021 10.05.2021
31 1604948*****3 26.02.2021 10.05.2021