Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПРОКУПЉЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПРОКУПЉЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0401960*****0 04.04.2017 02.07.2018
2 0205956*****5 06.02.2017 09.07.2018
3 0111952*****4 04.08.2017 09.07.2018
4 0208952*****6 01.12.2017 09.07.2018
5 0503950*****0 06.07.2017 16.07.2018
6 2804960*****6 04.08.2017 16.07.2018
7 1705952*****7 05.09.2017 10.09.2018
8 2704963*****4 30.04.2018 10.09.2018
9 2406957*****8 18.04.2018 01.10.2018
10 1808953*****9 04.01.2018 08.10.2018
11 2806956*****6 25.01.2018 08.10.2018
12 2911959*****2 25.01.2018 15.10.2018
13 0209955*****7 16.05.2018 15.10.2018