Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПРОКУПЉЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПРОКУПЉЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0503950*****0 06.07.2017 27.08.2018
2 1705952*****7 05.09.2017 10.09.2018
3 2704963*****4 30.04.2018 10.09.2018
4 2406957*****8 18.04.2018 01.10.2018
5 0205956*****5 06.02.2017 08.10.2018
6 0111952*****4 04.08.2017 08.10.2018
7 2806956*****6 25.01.2018 08.10.2018
8 2911959*****2 25.01.2018 15.10.2018
9 0209955*****7 16.05.2018 15.10.2018
10 2804960*****6 04.08.2017 22.10.2018
11 0401960*****0 04.04.2017 19.11.2018
12 0208952*****6 01.12.2017 19.11.2018
13 1305964*****9 24.07.2018 26.11.2018