Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПРОКУПЉЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПРОКУПЉЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1705952*****7 05.09.2017 02.01.2018
2 0209955*****7 04.08.2017 15.03.2018
3 2804960*****6 04.08.2017 22.03.2018
4 1110956*****8 05.10.2017 07.05.2018
5 3105951*****5 05.10.2017 28.05.2018
6 1702955*****6 05.10.2017 28.05.2018
7 2907953*****2 03.11.2017 04.06.2018
8 0401960*****0 04.04.2017 02.07.2018
9 0205956*****5 06.02.2017 09.07.2018
10 0111952*****4 04.08.2017 09.07.2018
11 0208952*****6 01.12.2017 09.07.2018
12 2208956*****8 06.06.2017 06.08.2018
13 1808953*****9 04.01.2018 20.08.2018