Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПРОКУПЉЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПРОКУПЉЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2804960*****6 04.08.2017 22.10.2018
2 2406957*****8 03.10.2018 29.10.2018
3 0503950*****0 06.07.2017 12.11.2018
4 0401960*****0 04.04.2017 19.11.2018
5 0208952*****6 01.12.2017 19.11.2018
6 1305964*****9 24.07.2018 26.11.2018
7 0205956*****5 06.02.2017 03.12.2018
8 0111952*****4 04.08.2017 03.12.2018
9 1705952*****7 05.09.2017 10.12.2018
10 2704963*****4 30.04.2018 10.12.2018
11 2203954*****9 19.09.2018 17.12.2018
12 2806956*****6 25.01.2018 28.01.2019
13 0209955*****7 16.05.2018 28.01.2019
14 2911959*****2 25.01.2018 11.02.2019