Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПРОКУПЉЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПРОКУПЉЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0408959*****1 07.12.2018 25.03.2019
2 0111952*****4 04.08.2017 01.04.2019
3 0401960*****0 04.04.2017 08.04.2019
4 0208952*****6 01.12.2017 08.04.2019
5 2504959*****9 16.11.2018 08.04.2019
6 1808953*****9 28.12.2018 22.04.2019
7 1810955*****9 17.01.2019 13.05.2019
8 1112957*****4 17.01.2019 13.05.2019
9 2806956*****6 25.01.2018 17.06.2019