Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПРОКУПЉЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПРОКУПЉЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2602940*****8 19.02.2018 25.02.2019
2 0305940*****6 04.04.2016 04.03.2019
3 0808948*****0 04.04.2017 04.03.2019
4 0102948*****5 04.09.2018 11.03.2019
5 1402941*****0 05.10.2017 25.03.2019
6 0106937*****8 06.04.2015 01.04.2019
7 1509947*****0 07.11.2016 08.04.2019
8 1006946*****8 03.11.2017 08.04.2019
9 3006951*****5 18.02.2019 08.04.2019
10 2209951*****4 06.02.2017 15.04.2019
11 1609943*****7 04.08.2017 15.04.2019
12 2105945*****1 13.03.2018 22.04.2019
13 1307936*****6 01.08.2018 22.04.2019
14 1704935*****5 05.07.2016 29.04.2019
15 0402942*****8 05.12.2016 29.04.2019
16 1501949*****8 04.04.2017 06.05.2019
17 2502945*****3 04.12.2018 20.05.2019
18 0612941*****7 05.09.2017 03.06.2019