Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПРОКУПЉЕ

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Меко сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПРОКУПЉЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0904937*****5 16.08.2017 22.02.2019
2 1909953*****0 12.02.2018 22.02.2019
3 0210952*****2 10.11.2018 22.02.2019
4 1302951*****4 21.02.2019 22.02.2019
5 2701946*****8 09.01.2019 26.02.2019
6 2903954*****7 24.01.2019 27.02.2019
7 2403939*****8 22.12.2018 28.02.2019
8 0105945*****6 22.12.2018 28.02.2019
9 1908936*****5 22.12.2018 28.02.2019
10 3107939*****4 28.12.2018 28.02.2019
11 2311953*****2 31.01.2019 04.03.2019
12 2011947*****3 31.01.2019 25.03.2019
13 0206961*****1 22.02.2019 28.03.2019
14 1607937*****5 22.02.2019 28.03.2019
15 0904952*****4 22.02.2019 28.03.2019