Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПИРОТ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПИРОТ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0504947*****2 18.04.2018 11.03.2019
2 1210950*****7 31.05.2018 11.03.2019
3 2111947*****5 03.07.2018 13.03.2019
4 2307958*****7 03.07.2018 13.03.2019
5 1104950*****8 04.10.2018 13.03.2019
6 1701957*****4 04.10.2018 18.03.2019
7 0102951*****8 04.10.2018 18.03.2019
8 2801954*****9 04.10.2018 20.03.2019
9 1210955*****4 05.12.2018 17.04.2019
10 1911955*****7 06.12.2018 17.04.2019