Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2411957*****0 10.01.2020 01.06.2020
2 0112967*****1 17.01.2020 02.06.2020
3 3007963*****6 27.01.2020 03.06.2020
4 2407959*****4 29.01.2020 04.06.2020
5 2207957*****7 07.02.2020 04.06.2020
6 2310956*****7 18.02.2020 05.06.2020
7 0504960*****7 20.02.2020 08.06.2020
8 0212961*****8 21.02.2020 09.06.2020
9 2509966*****2 21.02.2020 10.06.2020
10 2207955*****8 25.02.2020 11.06.2020
11 2002957*****6 10.12.2019 12.06.2020
12 3103960*****8 13.03.2020 15.06.2020