Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2609981*****1 08.09.2021 01.11.2021
2 0707952*****9 19.08.2021 05.11.2021
3 0803961*****8 31.08.2021 05.11.2021
4 0608957*****4 10.09.2021 05.11.2021
5 2210990*****8 16.08.2021 09.11.2021
6 2711983*****5 16.09.2021 09.11.2021
7 0806981*****9 12.08.2021 10.11.2021