Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2003952*****4 11.03.2020 08.06.2020
2 0411983*****9 13.03.2020 08.06.2020
3 0910963*****0 05.03.2020 22.06.2020
4 0202958*****6 25.05.2020 25.06.2020
5 0212974*****5 25.05.2020 26.06.2020
6 0210974*****7 25.05.2020 26.06.2020