Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2701949*****9 20.02.2020 01.06.2020
2 1810984*****3 19.02.2020 03.06.2020
3 2106935*****2 19.02.2020 05.06.2020
4 2002969*****8 12.03.2020 08.06.2020
5 2807939*****1 24.02.2020 09.06.2020
6 1110000*****4 26.02.2020 09.06.2020
7 1911939*****8 18.02.2020 15.06.2020
8 1601955*****4 09.03.2020 15.06.2020
9 0109993*****9 06.03.2020 16.06.2020
10 1801961*****8 09.03.2020 16.06.2020
11 1801948*****0 03.03.2020 17.06.2020
12 0908946*****7 04.03.2020 17.06.2020
13 2110948*****7 28.02.2020 18.06.2020
14 2909947*****2 05.02.2020 19.06.2020
15 2308953*****2 27.05.2020 29.06.2020
16 1412945*****7 04.03.2020 06.07.2020