Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1505954*****7 20.10.2020 01.03.2021
2 0608938*****6 01.02.2021 04.03.2021
3 0408941*****5 01.02.2021 05.03.2021
4 1503949*****8 02.02.2021 05.03.2021
5 1502949*****4 02.02.2021 05.03.2021
6 0104970*****2 04.02.2021 08.03.2021
7 1803936*****6 09.02.2021 12.03.2021
8 0803944*****6 09.02.2021 12.03.2021
9 3005957*****7 11.02.2021 15.03.2021
10 2802935*****7 11.02.2021 16.03.2021
11 1503960*****9 19.02.2021 22.03.2021
12 0410955*****2 22.02.2021 25.03.2021
13 3007964*****9 18.02.2021 26.03.2021
14 1804965*****2 23.02.2021 26.03.2021
15 1005953*****7 23.02.2021 26.03.2021
16 0102960*****6 24.02.2021 27.03.2021
17 0607951*****0 24.02.2021 27.03.2021
18 1209954*****1 24.02.2021 27.03.2021
19 1910969*****6 24.02.2021 29.03.2021
20 1306983*****1 24.02.2021 29.03.2021
21 0309953*****0 24.02.2021 30.03.2021
22 2102943*****9 24.02.2021 30.03.2021
23 2603950*****2 26.02.2021 31.03.2021
24 0901980*****8 26.02.2021 31.03.2021
25 1505982*****9 25.02.2021 02.04.2021
26 1610959*****2 25.02.2021 02.04.2021
27 1802983*****8 26.02.2021 02.04.2021
28 1703938*****7 26.02.2021 02.04.2021
29 0505967*****7 26.02.2021 02.04.2021
30 1510960*****9 01.03.2021 02.04.2021
31 0306953*****1 01.03.2021 02.04.2021