Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1004947*****4 12.07.2021 12.07.2027
2 0704953*****6 16.08.2021 16.08.2027