Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендоваскуларних протеза


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1208949*****0 05.08.2020 16.03.2021
2 1505939*****0 10.09.2020 30.04.2021
3 1902940*****6 17.11.2020 03.05.2021
4 1604950*****1 12.10.2018 01.06.2021
5 1502972*****7 17.03.2020 01.06.2021