Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендоваскуларних протеза


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1505939*****0 10.09.2020 15.12.2021
2 1604950*****1 12.10.2018 22.12.2021
3 0506943*****5 14.07.2021 04.02.2022
4 2603958*****1 08.06.2021 25.05.2022