Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2808966*****8 13.03.2020 22.04.2020
2 0909953*****4 05.03.2020 27.04.2020
3 0707952*****5 06.02.2020 30.04.2020
4 0710950*****6 12.03.2020 04.05.2020
5 0911954*****2 11.03.2020 07.05.2020
6 2611965*****3 13.03.2020 11.05.2020
7 1611957*****9 16.03.2020 11.05.2020
8 0912946*****6 13.03.2020 12.05.2020
9 0912956*****9 13.03.2020 12.05.2020
10 2504955*****6 13.03.2020 13.05.2020
11 2312953*****2 16.03.2020 13.05.2020
12 1806966*****7 13.03.2020 14.05.2020
13 1710959*****4 06.04.2020 26.05.2020
14 0910956*****8 12.02.2020 29.05.2020
15 1104952*****4 12.02.2020 29.05.2020
16 2612961*****8 19.02.2020 29.05.2020
17 3006938*****9 04.03.2020 29.05.2020
18 2802958*****7 15.01.2020 01.06.2020
19 3006946*****4 04.02.2020 30.06.2020
20 2208966*****3 14.02.2020 30.06.2020
21 2802958*****2 23.03.2020 30.06.2020