Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0111948*****9 02.03.2020 10.04.2020
2 2910975*****4 11.03.2020 13.04.2020
3 2612946*****2 11.03.2020 14.04.2020
4 2809947*****7 11.03.2020 15.04.2020