Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД

Интервенција: Коронарографија срца


Нема пацијената на листи чекања