Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1708956*****6 13.06.2017 29.11.2019
2 1204959*****1 11.07.2017 29.11.2019
3 0508954*****1 05.09.2017 29.11.2019
4 0205963*****8 27.10.2017 29.11.2019
5 0505963*****0 25.01.2018 29.11.2019
6 0108960*****7 22.02.2018 29.11.2019
7 0609951*****9 19.04.2018 29.11.2019
8 1004963*****7 26.04.2018 29.11.2019
9 2110958*****8 11.05.2018 29.11.2019
10 1301958*****9 07.06.2018 29.11.2019
11 1910963*****3 21.06.2018 29.11.2019
12 0301967*****6 21.06.2018 29.11.2019
13 0109959*****8 25.07.2018 29.11.2019
14 0405967*****2 29.07.2018 29.11.2019
15 1408959*****9 05.08.2018 29.11.2019
16 0911971*****0 19.08.2018 29.11.2019
17 0906958*****0 29.08.2018 29.11.2019
18 1910965*****8 22.10.2018 29.11.2019
19 1702961*****6 22.10.2018 29.11.2019
20 1207954*****0 04.11.2018 29.11.2019
21 2104964*****2 07.11.2018 29.11.2019
22 0109954*****1 08.11.2018 29.11.2019
23 2206957*****1 09.11.2018 29.11.2019
24 2110957*****6 21.11.2018 29.11.2019
25 0605980*****2 06.12.2018 29.11.2019
26 1901956*****5 11.12.2018 29.11.2019
27 2309971*****1 26.12.2018 29.11.2019
28 3008995*****9 11.01.2019 29.11.2019
29 1510954*****2 24.01.2019 29.11.2019
30 2504959*****1 30.01.2019 29.11.2019
31 2410957*****9 31.01.2019 29.11.2019
32 0505973*****9 11.02.2019 29.11.2019
33 1606956*****0 28.02.2019 29.11.2019
34 1309954*****4 18.03.2019 29.11.2019
35 0202954*****9 18.03.2019 29.11.2019