Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0508954*****1 05.09.2017 29.11.2019
2 1910963*****3 21.06.2018 29.11.2019
3 1408959*****9 05.08.2018 29.11.2019
4 1702961*****6 22.10.2018 29.11.2019
5 1207954*****0 04.11.2018 29.11.2019
6 2104964*****2 07.11.2018 29.11.2019
7 2206957*****1 09.11.2018 29.11.2019
8 0605980*****2 06.12.2018 29.11.2019
9 2309971*****1 26.12.2018 29.11.2019
10 3008995*****9 11.01.2019 29.11.2019
11 2410957*****9 31.01.2019 29.11.2019
12 1606956*****0 28.02.2019 29.11.2019
13 0202954*****9 18.03.2019 29.11.2019
14 1309954*****4 18.03.2019 29.11.2019
15 1910965*****8 22.03.2019 29.11.2019
16 1108979*****6 03.04.2019 29.11.2019
17 2510959*****9 11.04.2019 29.11.2019
18 1802956*****9 12.04.2019 29.11.2019
19 2910976*****1 19.04.2019 29.11.2019
20 0205963*****8 19.04.2019 29.11.2019
21 1706962*****6 20.05.2019 29.11.2019