Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1408959*****9 05.08.2018 29.11.2021
2 2206957*****1 09.11.2018 29.11.2021
3 0205963*****8 19.04.2019 29.11.2021
4 0312955*****4 20.06.2019 29.11.2021
5 2004955*****8 28.06.2019 29.11.2021
6 1810966*****9 11.09.2019 29.11.2021
7 1108966*****6 12.09.2019 29.11.2021
8 0906958*****0 18.09.2019 29.11.2021
9 1706962*****6 08.10.2019 29.11.2021
10 1606956*****0 22.10.2019 29.11.2021
11 2205961*****3 22.10.2019 29.11.2021
12 1108979*****6 08.11.2019 29.11.2021
13 2001962*****6 25.11.2019 29.11.2021
14 2903957*****9 30.12.2019 29.11.2021
15 1110965*****3 16.01.2020 29.11.2021
16 2309957*****4 16.01.2020 29.11.2021
17 0607962*****4 20.01.2020 29.11.2021
18 1505976*****6 21.02.2020 29.11.2021
19 2903960*****9 11.03.2020 29.11.2021
20 2612960*****5 22.06.2020 29.11.2021
21 2207975*****7 25.06.2020 29.11.2021
22 2111958*****7 24.09.2020 29.11.2021
23 2301957*****4 15.10.2020 29.11.2021
24 1008963*****2 28.10.2020 29.11.2021
25 1804958*****5 25.12.2020 29.11.2021
26 1308957*****9 18.02.2021 29.11.2021