Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1408959*****9 05.08.2018 29.11.2020
2 2206957*****1 09.11.2018 29.11.2020
3 0205963*****8 19.04.2019 29.11.2020
4 0312955*****4 20.06.2019 29.11.2020
5 2004955*****8 28.06.2019 29.11.2020
6 1810966*****9 11.09.2019 29.11.2020
7 1108966*****6 12.09.2019 29.11.2020
8 0906958*****0 18.09.2019 29.11.2020
9 1706962*****6 08.10.2019 29.11.2020
10 2205961*****3 22.10.2019 29.11.2020
11 1606956*****0 22.10.2019 29.11.2020
12 1108979*****6 08.11.2019 29.11.2020
13 2001962*****6 25.11.2019 29.11.2020
14 2903957*****9 30.12.2019 29.11.2020
15 2309957*****4 16.01.2020 29.11.2020
16 1110965*****3 16.01.2020 29.11.2020
17 0607962*****4 20.01.2020 29.11.2020
18 1309962*****8 05.02.2020 29.11.2020
19 1505976*****6 21.02.2020 29.11.2020
20 2903960*****9 11.03.2020 29.11.2020