Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1408959*****9 05.08.2018 29.11.2020
2 2206957*****1 09.11.2018 29.11.2020
3 0605980*****2 06.12.2018 29.11.2020
4 0205963*****8 19.04.2019 29.11.2020
5 0312955*****4 20.06.2019 29.11.2020
6 1806958*****4 25.06.2019 29.11.2020
7 2004955*****8 28.06.2019 29.11.2020
8 0911971*****0 24.07.2019 29.11.2020
9 0505973*****9 22.08.2019 29.11.2020
10 2602969*****2 11.09.2019 29.11.2020
11 1810966*****9 11.09.2019 29.11.2020
12 1108966*****6 12.09.2019 29.11.2020
13 0906958*****0 18.09.2019 29.11.2020
14 1901976*****0 26.09.2019 29.11.2020
15 1706962*****6 08.10.2019 29.11.2020
16 2205961*****3 22.10.2019 29.11.2020
17 1606956*****0 22.10.2019 29.11.2020
18 2110958*****8 29.10.2019 29.11.2020
19 1108979*****6 08.11.2019 29.11.2020