Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2106939*****7 25.12.2015 29.11.2017
2 1811935*****8 22.04.2016 29.11.2017
3 2701940*****4 02.08.2016 29.11.2017
4 1801938*****8 27.08.2016 29.11.2017
5 2211937*****1 23.09.2016 29.11.2017
6 3110939*****1 20.10.2016 29.11.2017
7 2212940*****7 03.11.2016 29.11.2017
8 2004939*****4 15.11.2016 29.11.2017
9 1804939*****3 22.11.2016 29.11.2017
10 2908941*****4 24.11.2016 29.11.2017
11 3004938*****4 26.12.2016 29.11.2017
12 3001939*****4 28.12.2016 29.11.2017
13 1509941*****9 20.01.2017 29.11.2017
14 1510941*****6 25.01.2017 29.11.2017
15 0609942*****4 15.03.2017 29.11.2017
16 0409936*****6 22.04.2017 29.11.2017
17 0212938*****1 09.05.2017 29.11.2017
18 2808936*****8 22.05.2017 29.11.2017
19 1701934*****8 19.06.2017 29.11.2017
20 1403939*****4 05.07.2017 29.11.2017
21 1810940*****0 08.07.2017 29.11.2017
22 0801940*****8 11.07.2017 29.11.2017