Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1110943*****3 06.05.2018 29.11.2020
2 0703940*****4 08.08.2018 29.11.2020
3 2212933*****3 06.05.2019 29.11.2020
4 2402942*****9 20.05.2019 29.11.2020
5 1003944*****6 11.08.2019 29.11.2020
6 0505942*****3 14.08.2019 29.11.2020
7 2704936*****0 15.08.2019 29.11.2020
8 2905942*****6 09.09.2019 29.11.2020
9 1911943*****4 06.11.2019 29.11.2020
10 0410936*****8 06.11.2019 29.11.2020
11 2210936*****6 21.11.2019 29.11.2020