Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2004939*****4 15.11.2016 29.11.2019
2 1804939*****3 22.11.2016 29.11.2019
3 0409936*****6 22.04.2017 29.11.2019
4 2508942*****6 08.05.2017 29.11.2019
5 1403939*****4 05.07.2017 29.11.2019
6 2210936*****6 25.01.2018 29.11.2019
7 1207941*****8 06.02.2018 29.11.2019
8 0302943*****4 10.02.2018 29.11.2019
9 1402938*****5 09.05.2018 29.11.2019
10 0402937*****0 15.05.2018 29.11.2019
11 2112934*****7 11.07.2018 29.11.2019
12 0703940*****4 08.08.2018 29.11.2019
13 0611942*****3 19.10.2018 29.11.2019
14 0808939*****4 11.01.2019 29.11.2019
15 2307937*****6 13.03.2019 29.11.2019
16 3004938*****4 19.03.2019 29.11.2019