Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2106939*****7 25.12.2015 29.11.2019
2 0811943*****0 31.03.2016 29.11.2019
3 2004939*****4 15.11.2016 29.11.2019
4 1804939*****3 22.11.2016 29.11.2019
5 0409936*****6 22.04.2017 29.11.2019
6 2508942*****6 08.05.2017 29.11.2019
7 0212938*****1 09.05.2017 29.11.2019
8 1403939*****4 05.07.2017 29.11.2019
9 2710943*****9 20.11.2017 29.11.2019
10 2002942*****4 23.11.2017 29.11.2019
11 1001952*****9 08.01.2018 29.11.2019
12 2210936*****6 25.01.2018 29.11.2019
13 1207941*****8 06.02.2018 29.11.2019
14 0302943*****4 10.02.2018 29.11.2019
15 1804941*****4 27.02.2018 29.11.2019
16 1811935*****8 15.04.2018 29.11.2019
17 1701934*****8 19.04.2018 29.11.2019
18 1402938*****5 09.05.2018 29.11.2019
19 0402937*****0 15.05.2018 29.11.2019
20 0205935*****5 11.07.2018 29.11.2019
21 2112934*****7 11.07.2018 29.11.2019
22 3103943*****5 05.08.2018 29.11.2019
23 0703940*****4 08.08.2018 29.11.2019
24 1704938*****5 29.08.2018 29.11.2019
25 1410937*****3 14.09.2018 29.11.2019
26 2002941*****9 29.09.2018 29.11.2019
27 0611942*****3 19.10.2018 29.11.2019
28 3004938*****3 26.11.2018 29.11.2019
29 2110934*****1 13.12.2018 29.11.2019
30 0808939*****4 11.01.2019 29.11.2019