Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1110943*****3 06.05.2018 29.11.2021
2 2212933*****3 06.05.2019 29.11.2021
3 0505942*****3 14.08.2019 29.11.2021
4 2704936*****0 15.08.2019 29.11.2021
5 2905942*****6 09.09.2019 29.11.2021
6 3012942*****4 26.11.2019 29.11.2021
7 1410940*****1 26.11.2019 29.11.2021
8 2302941*****2 29.11.2019 29.11.2021
9 1006941*****7 25.12.2019 29.11.2021
10 2204946*****4 23.01.2020 29.11.2021
11 2302945*****9 13.02.2020 29.11.2021
12 3007947*****6 14.02.2020 29.11.2021
13 2708935*****2 06.03.2020 29.11.2021
14 1708944*****6 15.10.2020 29.11.2021
15 1204933*****1 25.12.2020 29.11.2021