Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2106939*****7 25.12.2015 29.11.2018
2 1801938*****8 27.08.2016 29.11.2018
3 2004939*****4 15.11.2016 29.11.2018
4 1804939*****3 22.11.2016 29.11.2018
5 3004938*****4 26.12.2016 29.11.2018
6 3001939*****4 28.12.2016 29.11.2018
7 1509941*****9 20.01.2017 29.11.2018
8 0609942*****4 15.03.2017 29.11.2018
9 0308942*****7 02.04.2017 29.11.2018
10 0409936*****6 22.04.2017 29.11.2018
11 2508942*****6 08.05.2017 29.11.2018
12 0212938*****1 09.05.2017 29.11.2018
13 2808936*****8 22.05.2017 29.11.2018
14 1403939*****4 05.07.2017 29.11.2018
15 0801940*****8 11.07.2017 29.11.2018
16 1512942*****1 22.11.2017 29.11.2018
17 2002942*****4 23.11.2017 29.11.2018
18 1001952*****9 08.01.2018 29.11.2018
19 2210936*****6 25.01.2018 29.11.2018
20 1207941*****8 06.02.2018 29.11.2018
21 0302943*****4 10.02.2018 29.11.2018
22 1804941*****4 27.02.2018 29.11.2018
23 1811935*****8 15.04.2018 29.11.2018
24 1701934*****8 19.04.2018 29.11.2018
25 1402938*****5 09.05.2018 29.11.2018
26 0402937*****0 15.05.2018 29.11.2018