Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1110943*****3 06.05.2018 29.11.2021
2 2212933*****3 06.05.2019 29.11.2021
3 2508946*****3 28.07.2019 29.11.2021
4 2704936*****0 15.08.2019 29.11.2021
5 2905942*****6 09.09.2019 29.11.2021
6 1410940*****1 26.11.2019 29.11.2021
7 3012942*****4 26.11.2019 29.11.2021
8 2302941*****2 29.11.2019 29.11.2021
9 1006941*****7 25.12.2019 29.11.2021
10 2007946*****5 10.01.2020 29.11.2021
11 2707946*****3 11.01.2020 29.11.2021
12 2204946*****4 23.01.2020 29.11.2021
13 1801945*****1 04.02.2020 29.11.2021
14 2302945*****9 13.02.2020 29.11.2021
15 3007947*****6 14.02.2020 29.11.2021
16 2708935*****2 06.03.2020 29.11.2021
17 1708944*****6 15.10.2020 29.11.2021
18 1002940*****3 03.06.2021 29.11.2021
19 0504948*****4 18.06.2021 29.11.2021
20 2109947*****2 22.06.2021 29.11.2021
21 1508942*****7 21.07.2021 29.11.2021
22 0409943*****5 25.07.2021 29.11.2021
23 0303944*****7 09.08.2021 29.11.2021
24 1410933*****1 11.08.2021 29.11.2021
25 0108943*****0 06.09.2021 29.11.2021
26 2604939*****0 08.09.2021 29.11.2021
27 2208946*****4 08.09.2021 29.11.2021
28 1503935*****1 10.09.2021 29.11.2021
29 0609946*****6 10.09.2021 29.11.2021
30 1905944*****4 18.09.2021 29.11.2021
31 2011946*****5 15.10.2021 29.11.2021
32 1902940*****1 20.10.2021 29.11.2021