Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2106939*****7 25.12.2015 29.11.2018
2 1801938*****8 27.08.2016 29.11.2018
3 2211937*****1 23.09.2016 29.11.2018
4 2004939*****4 15.11.2016 29.11.2018
5 1804939*****3 22.11.2016 29.11.2018
6 2908941*****4 24.11.2016 29.11.2018
7 3004938*****4 26.12.2016 29.11.2018
8 3001939*****4 28.12.2016 29.11.2018
9 1509941*****9 20.01.2017 29.11.2018
10 0609942*****4 15.03.2017 29.11.2018
11 0308942*****7 02.04.2017 29.11.2018
12 0409936*****6 22.04.2017 29.11.2018
13 2508942*****6 08.05.2017 29.11.2018
14 0212938*****1 09.05.2017 29.11.2018
15 2808936*****8 22.05.2017 29.11.2018
16 1701934*****8 19.06.2017 29.11.2018
17 1403939*****4 05.07.2017 29.11.2018
18 1810940*****0 08.07.2017 29.11.2018
19 0801940*****8 11.07.2017 29.11.2018
20 0701941*****4 26.09.2017 29.11.2018
21 1512942*****1 22.11.2017 29.11.2018
22 2002942*****4 23.11.2017 29.11.2018
23 1001952*****9 08.01.2018 29.11.2018