Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1108948*****4 22.10.2017 29.11.2019
2 1607953*****6 13.02.2018 29.11.2019
3 0609951*****9 19.04.2018 29.11.2019
4 2601947*****1 26.04.2018 29.11.2019
5 1508953*****9 16.05.2018 29.11.2019
6 1908949*****9 23.08.2018 29.11.2019
7 0410944*****9 11.10.2018 29.11.2019
8 0901948*****0 26.12.2018 29.11.2019
9 2411947*****4 11.01.2019 29.11.2019
10 0108944*****8 11.01.2019 29.11.2019
11 1606948*****8 12.01.2019 29.11.2019
12 0204952*****5 24.01.2019 29.11.2019
13 2809946*****7 24.01.2019 29.11.2019
14 2809952*****4 14.02.2019 29.11.2019
15 2101948*****0 18.03.2019 29.11.2019
16 1707944*****6 22.03.2019 29.11.2019
17 2810945*****9 05.04.2019 29.11.2019
18 2611952*****2 17.04.2019 29.11.2019
19 1004952*****4 08.05.2019 29.11.2019
20 0102954*****8 20.05.2019 29.11.2019
21 1109948*****2 21.05.2019 29.11.2019
22 1101949*****6 29.05.2019 29.11.2019
23 3012942*****4 04.06.2019 29.11.2019
24 2410949*****5 05.06.2019 29.11.2019