Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1108948*****4 22.10.2017 29.11.2020
2 1606948*****8 12.01.2019 29.11.2020
3 2101948*****0 18.03.2019 29.11.2020
4 0102954*****8 20.05.2019 29.11.2020
5 2508946*****3 28.07.2019 29.11.2020
6 1210953*****8 11.08.2019 29.11.2020
7 1812950*****7 20.08.2019 29.11.2020
8 2208954*****1 09.09.2019 29.11.2020
9 0102948*****6 11.09.2019 29.11.2020
10 1312950*****5 12.09.2019 29.11.2020
11 1901949*****7 26.09.2019 29.11.2020
12 1906948*****0 29.10.2019 29.11.2020
13 2903954*****9 06.11.2019 29.11.2020
14 0801947*****9 25.11.2019 29.11.2020
15 3004954*****8 06.12.2019 29.11.2020
16 1001952*****9 20.12.2019 29.11.2020
17 2906950*****7 25.12.2019 29.11.2020
18 1409952*****4 27.12.2019 29.11.2020
19 0606953*****8 27.12.2019 29.11.2020
20 2007946*****5 10.01.2020 29.11.2020
21 2707946*****3 11.01.2020 29.11.2020
22 0208949*****4 16.01.2020 29.11.2020
23 0101950*****3 23.01.2020 29.11.2020
24 3011955*****6 04.02.2020 29.11.2020
25 1801945*****1 04.02.2020 29.11.2020
26 1502956*****1 18.02.2020 29.11.2020
27 1010954*****6 18.02.2020 29.11.2020
28 0912949*****3 19.02.2020 29.11.2020
29 0109951*****1 02.03.2020 29.11.2020
30 2410954*****7 09.03.2020 29.11.2020