Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3008951*****8 27.08.2016 29.11.2019
2 1902951*****4 26.12.2016 29.11.2019
3 2305940*****5 01.02.2017 29.11.2019
4 1108948*****4 22.10.2017 29.11.2019
5 0512954*****7 25.01.2018 29.11.2019
6 1607953*****6 13.02.2018 29.11.2019
7 1906947*****7 06.03.2018 29.11.2019
8 1709948*****3 15.03.2018 29.11.2019
9 2601947*****1 26.04.2018 29.11.2019
10 2702949*****2 06.05.2018 29.11.2019
11 1402948*****2 06.05.2018 29.11.2019
12 1110943*****3 06.05.2018 29.11.2019
13 1508953*****9 16.05.2018 29.11.2019
14 0901952*****4 21.06.2018 29.11.2019
15 2101945*****5 16.08.2018 29.11.2019
16 1908949*****9 23.08.2018 29.11.2019
17 0410944*****9 11.10.2018 29.11.2019
18 2611952*****2 17.10.2018 29.11.2019
19 1001946*****3 09.11.2018 29.11.2019
20 0912949*****3 03.12.2018 29.11.2019
21 1005949*****6 03.12.2018 29.11.2019
22 0901948*****0 26.12.2018 29.11.2019
23 2411947*****4 11.01.2019 29.11.2019
24 0108944*****8 11.01.2019 29.11.2019
25 1606948*****8 12.01.2019 29.11.2019
26 2809946*****7 24.01.2019 29.11.2019
27 0204952*****5 24.01.2019 29.11.2019
28 2809952*****4 14.02.2019 29.11.2019
29 1812950*****7 22.02.2019 29.11.2019
30 0307949*****8 28.02.2019 29.11.2019
31 2904952*****6 08.03.2019 29.11.2019
32 2101948*****0 18.03.2019 29.11.2019
33 1707944*****6 22.03.2019 29.11.2019