Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1108948*****4 22.10.2017 29.11.2020
2 1607953*****6 13.02.2018 29.11.2020
3 1606948*****8 12.01.2019 29.11.2020
4 2101948*****0 18.03.2019 29.11.2020
5 0102954*****8 20.05.2019 29.11.2020
6 1109948*****2 21.05.2019 29.11.2020
7 2508946*****3 28.07.2019 29.11.2020
8 1210953*****8 11.08.2019 29.11.2020
9 1812950*****7 20.08.2019 29.11.2020
10 2801951*****5 20.08.2019 29.11.2020
11 2208954*****1 09.09.2019 29.11.2020
12 0801953*****1 11.09.2019 29.11.2020
13 0203953*****9 11.09.2019 29.11.2020
14 0102948*****6 11.09.2019 29.11.2020
15 1312950*****5 12.09.2019 29.11.2020
16 1901949*****7 26.09.2019 29.11.2020
17 0110948*****1 11.10.2019 29.11.2020
18 1409952*****4 15.10.2019 29.11.2020
19 2803952*****8 22.10.2019 29.11.2020
20 1906948*****0 29.10.2019 29.11.2020
21 1101949*****6 31.10.2019 29.11.2020
22 2410949*****5 31.10.2019 29.11.2020
23 0606953*****8 06.11.2019 29.11.2020
24 2903954*****9 06.11.2019 29.11.2020
25 3010947*****4 12.11.2019 29.11.2020
26 2805954*****6 18.11.2019 29.11.2020