Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1304945*****2 29.08.2018 29.11.2020
2 0108935*****4 05.12.2018 29.11.2020
3 1803946*****1 04.03.2019 29.11.2020
4 0503942*****1 29.05.2019 29.11.2020
5 1004951*****4 29.06.2019 29.11.2020
6 2305958*****9 20.08.2019 29.11.2020
7 0602945*****5 11.09.2019 29.11.2020
8 1008947*****4 08.10.2019 29.11.2020
9 2901946*****0 22.10.2019 29.11.2020
10 0203941*****6 22.10.2019 29.11.2020
11 2809942*****6 29.10.2019 29.11.2020
12 0412948*****9 06.11.2019 29.11.2020
13 0101957*****8 08.11.2019 29.11.2020
14 1211962*****7 18.11.2019 29.11.2020