Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1304945*****2 29.08.2018 29.11.2020
2 0602945*****5 11.09.2019 29.11.2020
3 0101957*****8 08.11.2019 29.11.2020
4 1211962*****7 18.11.2019 29.11.2020
5 1511937*****8 06.12.2019 29.11.2020
6 0809965*****9 24.12.2019 29.11.2020
7 0103946*****9 27.12.2019 29.11.2020
8 2007946*****5 14.01.2020 29.11.2020
9 1012967*****2 16.01.2020 29.11.2020
10 1305946*****8 21.01.2020 29.11.2020
11 2411950*****3 24.01.2020 29.11.2020
12 1607951*****9 30.01.2020 29.11.2020
13 0204941*****6 30.01.2020 29.11.2020
14 1604956*****3 01.02.2020 29.11.2020
15 0810953*****5 04.02.2020 29.11.2020
16 0904943*****6 11.02.2020 29.11.2020
17 2711957*****1 21.02.2020 29.11.2020
18 2203951*****3 21.02.2020 29.11.2020
19 2107964*****1 21.02.2020 29.11.2020
20 2809942*****6 25.02.2020 29.11.2020
21 2110946*****6 26.02.2020 29.11.2020
22 1202936*****3 06.03.2020 29.11.2020
23 1805946*****7 11.03.2020 29.11.2020
24 1907956*****0 17.03.2020 29.11.2020