Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0103946*****3 11.05.2018 29.11.2019
2 2808949*****3 11.05.2018 29.11.2019
3 0606945*****4 27.07.2018 29.11.2019
4 1304945*****2 29.08.2018 29.11.2019
5 1603945*****4 02.10.2018 29.11.2019
6 1504945*****1 02.10.2018 29.11.2019
7 1709948*****0 19.11.2018 29.11.2019
8 2711957*****1 26.11.2018 29.11.2019
9 3003948*****0 30.11.2018 29.11.2019
10 1812949*****9 30.11.2018 29.11.2019
11 0108935*****4 05.12.2018 29.11.2019
12 0804944*****8 26.12.2018 29.11.2019
13 0108944*****8 11.01.2019 29.11.2019
14 2709949*****0 12.01.2019 29.11.2019
15 0703962*****8 13.02.2019 29.11.2019
16 1803946*****1 04.03.2019 29.11.2019
17 0301954*****0 03.04.2019 29.11.2019
18 0804954*****9 05.04.2019 29.11.2019
19 2508952*****2 12.04.2019 29.11.2019
20 1207949*****6 06.05.2019 29.11.2019
21 2610957*****8 21.05.2019 29.11.2019
22 0503942*****1 29.05.2019 29.11.2019
23 0112943*****3 06.06.2019 29.11.2019