Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1304945*****2 29.08.2018 29.11.2021
2 0602945*****5 11.09.2019 29.11.2021
3 0101957*****8 08.11.2019 29.11.2021
4 1211962*****7 18.11.2019 29.11.2021
5 1511937*****8 06.12.2019 29.11.2021
6 0809965*****9 24.12.2019 29.11.2021
7 0103946*****9 27.12.2019 29.11.2021
8 2007946*****5 14.01.2020 29.11.2021
9 1012967*****2 16.01.2020 29.11.2021
10 1305946*****8 21.01.2020 29.11.2021
11 2411950*****3 24.01.2020 29.11.2021
12 0204941*****6 30.01.2020 29.11.2021
13 1607951*****9 30.01.2020 29.11.2021
14 1604956*****3 01.02.2020 29.11.2021
15 0810953*****5 04.02.2020 29.11.2021
16 0904943*****6 11.02.2020 29.11.2021
17 2203951*****3 21.02.2020 29.11.2021
18 2711957*****1 21.02.2020 29.11.2021
19 2107964*****1 21.02.2020 29.11.2021
20 2809942*****6 25.02.2020 29.11.2021
21 2110946*****6 26.02.2020 29.11.2021
22 1202936*****3 06.03.2020 29.11.2021
23 1805946*****7 11.03.2020 29.11.2021
24 1907956*****0 17.03.2020 29.11.2021
25 1101958*****2 25.06.2020 29.11.2021
26 0901942*****9 10.09.2020 29.11.2021
27 2404944*****9 05.10.2020 29.11.2021
28 0610955*****5 29.10.2020 29.11.2021
29 2003950*****9 29.10.2020 29.11.2021
30 0707938*****7 03.11.2020 29.11.2021