Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0309954*****7 09.03.2018 29.11.2019
2 2808949*****3 11.05.2018 29.11.2019
3 0103946*****3 11.05.2018 29.11.2019
4 1808935*****0 06.06.2018 29.11.2019
5 0606945*****4 27.07.2018 29.11.2019
6 1304945*****2 29.08.2018 29.11.2019
7 1603945*****4 02.10.2018 29.11.2019
8 1504945*****1 02.10.2018 29.11.2019
9 1206944*****4 02.10.2018 29.11.2019
10 0106960*****7 17.10.2018 29.11.2019
11 2606937*****6 19.10.2018 29.11.2019
12 1305951*****6 25.10.2018 29.11.2019
13 2001946*****1 06.11.2018 29.11.2019
14 1709948*****0 19.11.2018 29.11.2019
15 2711957*****1 26.11.2018 29.11.2019
16 1812949*****9 30.11.2018 29.11.2019
17 3003948*****0 30.11.2018 29.11.2019
18 0108935*****4 05.12.2018 29.11.2019
19 0804944*****8 26.12.2018 29.11.2019
20 0201932*****8 26.12.2018 29.11.2019
21 0108944*****8 11.01.2019 29.11.2019
22 2709949*****0 12.01.2019 29.11.2019
23 0908936*****0 25.01.2019 29.11.2019
24 1104942*****0 30.01.2019 29.11.2019
25 0703962*****8 13.02.2019 29.11.2019
26 1306956*****4 25.02.2019 29.11.2019
27 1803946*****1 04.03.2019 29.11.2019
28 2005946*****9 18.03.2019 29.11.2019