Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1005961*****2 05.08.2019 06.09.2019
2 0304952*****5 05.08.2019 13.09.2019
3 0802975*****6 12.08.2019 20.09.2019
4 0605979*****7 12.08.2019 27.09.2019