Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2211938*****5 18.09.2021 22.10.2021
2 2708963*****3 25.09.2021 28.10.2021
3 1501956*****9 25.09.2021 29.10.2021
4 2304958*****7 05.10.2021 10.11.2021
5 2401954*****1 05.10.2021 11.11.2021
6 1210947*****0 03.09.2021 15.11.2021
7 1001943*****8 02.10.2021 17.11.2021
8 0309962*****4 09.10.2021 17.11.2021
9 1309953*****5 10.10.2021 17.11.2021
10 1711965*****0 11.10.2021 17.11.2021
11 2903954*****5 12.10.2021 17.11.2021
12 0307947*****1 02.10.2020 18.11.2021
13 1311971*****9 17.10.2021 18.11.2021
14 1006952*****1 17.10.2021 18.11.2021
15 0101946*****8 08.10.2021 20.11.2021
16 1503950*****8 08.10.2021 20.11.2021
17 0401960*****9 08.10.2021 22.11.2021
18 2303942*****3 08.10.2021 22.11.2021
19 1310946*****2 08.10.2021 22.11.2021
20 0904955*****6 08.10.2021 23.11.2021
21 1212966*****9 08.10.2021 24.11.2021
22 1711950*****9 17.10.2021 24.11.2021
23 0702936*****7 08.10.2021 25.11.2021
24 3010962*****8 17.10.2021 25.11.2021
25 3006949*****9 17.10.2021 25.11.2021
26 0108953*****9 17.10.2021 25.11.2021
27 0903955*****2 07.10.2021 26.11.2021
28 1208961*****5 24.10.2020 10.12.2021
29 1408968*****4 25.10.2020 13.12.2021
30 1704948*****2 25.10.2020 13.12.2021
31 0801943*****6 29.10.2020 15.12.2021