Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2602961*****9 21.01.2019 22.02.2019
2 1009940*****9 21.01.2019 22.02.2019
3 0402935*****0 21.01.2019 22.02.2019
4 2002955*****1 21.01.2019 22.02.2019
5 2904946*****0 21.01.2019 22.02.2019
6 0102970*****7 21.01.2019 22.02.2019
7 1803944*****0 22.01.2019 25.02.2019
8 1905966*****1 22.01.2019 25.02.2019
9 0310960*****7 22.01.2019 25.02.2019
10 1812979*****0 22.01.2019 25.02.2019
11 0102967*****7 22.01.2019 25.02.2019
12 0204990*****7 22.01.2019 26.02.2019
13 0201970*****1 22.01.2019 26.02.2019
14 0212964*****3 22.01.2019 26.02.2019
15 0504983*****0 22.01.2019 26.02.2019
16 2605942*****6 22.01.2019 26.02.2019
17 2608984*****2 22.01.2019 26.02.2019