Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2408951*****0 19.11.2019 24.12.2019
2 0904985*****3 19.11.2019 24.12.2019
3 1406947*****2 19.11.2019 24.12.2019
4 0102945*****0 19.11.2019 24.12.2019
5 3003984*****6 19.11.2019 24.12.2019
6 1101985*****1 19.11.2019 24.12.2019
7 2907929*****0 20.11.2019 25.12.2019
8 0605948*****4 20.11.2019 25.12.2019
9 2707940*****9 20.11.2019 25.12.2019
10 1804949*****0 20.11.2019 25.12.2019
11 0201971*****1 20.11.2019 25.12.2019
12 1404956*****6 20.11.2019 26.12.2019
13 2711983*****3 20.11.2019 26.12.2019
14 2009945*****1 20.11.2019 26.12.2019
15 1601965*****0 20.11.2019 26.12.2019
16 2202953*****8 20.11.2019 27.12.2019
17 0812968*****3 20.11.2019 27.12.2019
18 2104959*****7 20.11.2019 27.12.2019
19 2509993*****2 20.11.2019 27.12.2019
20 1511936*****0 20.11.2019 27.12.2019
21 0103949*****1 20.11.2019 30.12.2019
22 2606987*****0 20.11.2019 30.12.2019
23 3001949*****0 20.11.2019 30.12.2019
24 2103938*****6 20.11.2019 30.12.2019
25 2112953*****3 20.11.2019 30.12.2019
26 1406955*****5 20.11.2019 31.12.2019
27 0305955*****5 20.11.2019 31.12.2019
28 2809966*****8 20.11.2019 31.12.2019
29 0106943*****3 20.11.2019 31.12.2019
30 1701995*****6 20.11.2019 31.12.2019