Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1605945*****3 20.10.2017 07.11.2017
2 1302954*****6 20.10.2017 13.11.2017
3 1102953*****1 20.10.2017 14.11.2017
4 1502959*****0 20.10.2017 15.11.2017
5 0512948*****4 20.10.2017 16.11.2017
6 2205958*****9 20.10.2017 21.11.2017
7 2606970*****9 20.10.2017 22.11.2017
8 2810978*****8 20.10.2017 23.11.2017
9 1407956*****2 24.10.2017 23.11.2017
10 0903954*****4 24.10.2017 27.11.2017
11 0807948*****3 24.10.2017 28.11.2017
12 2904961*****2 24.10.2017 29.11.2017
13 0807952*****3 24.10.2017 30.11.2017