Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1703942*****6 18.12.2017 03.01.2018
2 1108953*****8 18.12.2017 04.01.2018
3 0508945*****0 18.12.2017 05.01.2018
4 1302959*****3 18.12.2017 09.01.2018
5 2106937*****7 18.12.2017 10.01.2018
6 3012938*****7 18.12.2017 11.01.2018
7 0601952*****0 18.12.2017 12.01.2018
8 0401940*****3 18.12.2017 15.01.2018
9 2109951*****6 18.12.2017 15.01.2018
10 0302944*****2 18.12.2017 16.01.2018
11 0606942*****1 18.12.2017 17.01.2018
12 1011956*****6 19.12.2017 24.01.2018
13 1008954*****6 19.12.2017 25.01.2018
14 0606935*****9 21.12.2017 26.01.2018
15 1209954*****7 19.12.2017 29.01.2018
16 2809947*****5 19.12.2017 31.01.2018