Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1209969*****3 16.08.2017 11.09.2017
2 2703940*****6 16.08.2017 12.09.2017
3 2304941*****6 16.08.2017 13.09.2017
4 0106941*****8 16.08.2017 14.09.2017
5 1908941*****0 17.08.2017 15.09.2017
6 2405941*****8 17.08.2017 18.09.2017
7 2402944*****9 17.08.2017 19.09.2017
8 1007941*****4 17.08.2017 20.09.2017
9 1512955*****7 21.08.2017 22.09.2017
10 1902944*****3 31.08.2017 26.09.2017
11 2710949*****5 31.08.2017 27.09.2017
12 2711956*****3 01.09.2017 28.09.2017
13 2812946*****9 01.09.2017 29.09.2017