Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1110947*****6 19.04.2018 09.05.2018
2 2105960*****3 04.05.2018 09.05.2018
3 2602951*****3 26.04.2018 21.05.2018
4 3006977*****1 26.04.2018 22.05.2018
5 0301955*****2 26.04.2018 23.05.2018
6 2703962*****5 26.04.2018 25.05.2018
7 3001949*****7 26.04.2018 28.05.2018
8 0211945*****3 26.04.2018 29.05.2018
9 0304964*****4 26.04.2018 30.05.2018
10 2701952*****4 26.04.2018 31.05.2018