Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: ЦТ преглед абдомена и мале карлице


Нема пацијената на листи чекања