Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2009940*****4 24.12.2018 25.03.2019
2 2203954*****6 22.02.2019 25.03.2019
3 1004960*****6 22.02.2019 25.03.2019
4 2904948*****8 26.12.2018 28.03.2019
5 0811941*****8 31.12.2018 29.03.2019
6 2205963*****9 22.02.2019 02.04.2019
7 1912955*****9 26.12.2018 03.04.2019
8 2804958*****0 18.02.2019 04.04.2019
9 0212943*****8 11.12.2018 08.04.2019
10 2009971*****8 04.03.2019 08.04.2019
11 0906955*****3 22.02.2019 11.04.2019
12 0110946*****4 22.02.2019 12.04.2019
13 1309951*****3 22.02.2019 16.04.2019
14 2803954*****5 06.12.2018 18.04.2019
15 2101965*****4 26.02.2019 22.04.2019
16 3004950*****7 05.03.2019 09.05.2019
17 1407954*****4 25.02.2019 15.05.2019
18 2903956*****3 28.12.2018 20.05.2019