Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1207966*****8 25.01.2018 12.03.2018
2 1301954*****7 07.07.2017 14.03.2018
3 2089647*****2 02.08.2017 15.03.2018
4 2607941*****9 07.12.2017 15.03.2018
5 2310954*****1 25.01.2018 16.03.2018
6 2607963*****8 01.09.2017 19.03.2018
7 2111954*****9 05.02.2018 19.03.2018
8 2403962*****4 24.01.2018 20.03.2018
9 2005963*****0 02.02.2018 21.03.2018
10 2202954*****7 23.02.2018 27.03.2018
11 2908958*****8 19.02.2018 29.03.2018
12 3006968*****8 09.02.2018 03.04.2018
13 2310937*****8 21.02.2018 11.04.2018
14 2008961*****3 19.02.2018 25.04.2018