Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0203957*****4 12.04.2019 18.06.2019
2 2006950*****5 12.04.2019 27.06.2019
3 0309947*****6 22.04.2019 01.07.2019
4 1406956*****4 24.04.2019 10.07.2019
5 2605951*****4 12.04.2019 16.07.2019
6 2804970*****7 22.04.2019 01.08.2019
7 1408950*****8 24.04.2019 06.08.2019