Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0802956*****4 18.09.2021 21.10.2021
2 1003969*****1 05.10.2021 16.11.2021
3 0101960*****8 02.10.2021 17.11.2021
4 1203948*****8 08.10.2021 20.11.2021
5 0305946*****3 08.10.2021 25.11.2021
6 1708949*****4 25.08.2021 30.11.2021