Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3003961*****4 31.08.2017 26.09.2017
2 1304942*****3 10.07.2017 28.09.2017
3 2089647*****2 02.08.2017 09.10.2017
4 2607963*****8 01.09.2017 24.10.2017
5 1301954*****7 07.07.2017 25.10.2017