Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1003944*****7 14.05.2018 19.06.2018
2 1411972*****0 07.05.2018 20.06.2018
3 2601943*****8 15.05.2018 21.06.2018
4 0401958*****4 11.05.2018 22.06.2018
5 3108946*****8 25.05.2018 25.06.2018
6 2103959*****9 27.04.2018 26.06.2018
7 0801952*****6 07.05.2018 29.06.2018
8 0710961*****2 13.03.2018 03.07.2018
9 0111946*****3 22.05.2018 04.07.2018
10 2502947*****9 28.05.2018 06.07.2018
11 2512949*****2 28.05.2018 11.07.2018
12 2403962*****4 24.01.2018 17.07.2018
13 2909955*****2 04.06.2018 23.07.2018
14 1308952*****3 22.05.2018 26.07.2018
15 0909957*****7 14.06.2018 16.08.2018
16 1707946*****0 13.06.2018 21.08.2018
17 0507970*****9 13.06.2018 07.09.2018