Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1503935*****8 04.07.2019 01.11.2021
2 2005943*****3 12.06.2020 01.11.2021
3 2107943*****0 17.12.2019 05.11.2021
4 1007941*****4 25.07.2019 11.11.2021
5 0306942*****6 28.03.2019 17.11.2021
6 0505946*****2 23.09.2020 24.11.2021
7 2604944*****6 04.12.2019 25.11.2021
8 1608942*****5 19.02.2020 25.11.2021
9 1911941*****0 27.08.2020 26.11.2021
10 2002964*****5 25.06.2021 24.12.2021
11 2701943*****1 16.03.2021 16.03.2022
12 2108944*****7 18.05.2021 18.05.2022
13 0809939*****6 09.06.2021 09.06.2022
14 1402945*****6 10.06.2021 10.06.2022
15 0910943*****8 17.06.2021 17.06.2022
16 1409939*****2 18.06.2021 20.06.2022
17 1107938*****6 18.06.2021 20.06.2022
18 3006941*****9 01.07.2021 01.07.2022
19 2109943*****8 08.07.2021 08.07.2022
20 1510943*****4 20.07.2021 20.07.2022
21 2904950*****1 29.07.2021 29.07.2022
22 0907940*****0 06.08.2021 08.08.2022