Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2107943*****0 17.12.2019 01.03.2021
2 2310940*****7 09.01.2020 01.03.2021
3 0306942*****6 28.03.2019 04.03.2021
4 2604944*****6 04.12.2019 05.03.2021
5 0412941*****8 27.12.2019 05.03.2021
6 1007938*****4 04.03.2020 12.03.2021
7 1405942*****2 11.10.2019 17.03.2021
8 2708941*****7 14.02.2019 19.03.2021
9 1503935*****8 04.07.2019 19.03.2021
10 1608942*****5 19.02.2020 19.03.2021
11 1003944*****8 09.10.2019 23.03.2021
12 2512942*****1 23.01.2020 23.03.2021
13 1007941*****4 25.07.2019 26.03.2021
14 1301940*****5 06.08.2019 26.03.2021
15 2005943*****3 12.06.2020 11.06.2021
16 1911941*****0 27.08.2020 23.08.2021
17 0505946*****2 23.09.2020 23.09.2021