Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0409950*****2 27.04.2018 29.10.2019
2 2111941*****9 06.03.2018 02.11.2019
3 0202957*****5 14.05.2018 11.01.2020
4 1511949*****9 25.07.2018 21.01.2020
5 1809939*****7 27.07.2018 21.01.2020
6 0310944*****3 08.04.2019 28.02.2020
7 2702940*****9 08.11.2018 07.03.2020
8 2703937*****7 12.09.2018 10.03.2020
9 1605965*****6 28.09.2017 28.03.2020
10 0902946*****9 29.11.2018 28.03.2020
11 2011942*****2 01.10.2018 31.03.2020
12 2709942*****7 03.12.2018 03.04.2020
13 0110952*****7 14.12.2018 14.04.2020
14 1009938*****8 20.12.2018 18.04.2020
15 0112955*****5 10.05.2019 11.05.2020
16 1307962*****0 25.03.2019 24.05.2020
17 2303939*****8 09.04.2019 08.06.2020
18 2301947*****9 09.04.2019 08.06.2020
19 0708946*****3 10.04.2019 09.06.2020
20 1203947*****3 26.06.2019 26.06.2020
21 3009931*****0 07.08.2019 07.08.2020
22 1502947*****4 20.08.2019 20.08.2020
23 2709945*****2 26.08.2019 26.08.2020
24 0706957*****0 26.08.2019 26.08.2020
25 0101945*****9 18.10.2019 19.10.2020