Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1511949*****9 25.07.2018 21.01.2020
2 1809939*****7 27.07.2018 21.01.2020
3 0310944*****3 08.04.2019 28.02.2020
4 2702940*****9 08.11.2018 07.03.2020
5 2703937*****7 12.09.2018 10.03.2020
6 1605965*****6 28.09.2017 28.03.2020
7 0902946*****9 29.11.2018 28.03.2020
8 2709942*****7 03.12.2018 03.04.2020
9 0110952*****7 14.12.2018 14.04.2020
10 2111941*****9 06.03.2018 04.05.2020
11 0112955*****5 10.05.2019 11.05.2020
12 1307962*****0 25.03.2019 24.05.2020
13 2303939*****8 09.04.2019 08.06.2020
14 2301947*****9 09.04.2019 08.06.2020
15 0708946*****3 10.04.2019 09.06.2020
16 1203947*****3 26.06.2019 26.06.2020
17 3009931*****0 07.08.2019 07.08.2020
18 1502947*****4 20.08.2019 20.08.2020
19 2709945*****2 26.08.2019 26.08.2020
20 0706957*****0 26.08.2019 26.08.2020
21 0101945*****9 18.10.2019 19.10.2020
22 0309956*****5 05.12.2019 04.12.2020
23 0509944*****0 25.12.2019 25.12.2020
24 2606946*****2 13.01.2020 13.01.2021