Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3009931*****0 07.08.2019 03.02.2021
2 1502947*****4 20.08.2019 16.02.2021
3 2709945*****2 26.08.2019 22.02.2021
4 0706957*****0 26.08.2019 22.02.2021
5 1307962*****0 25.03.2019 23.03.2021
6 1605965*****6 28.09.2017 29.03.2021
7 0902946*****9 29.11.2018 29.03.2021
8 2709942*****7 03.12.2018 31.03.2021
9 0110952*****7 14.12.2018 12.04.2021
10 0112955*****5 10.05.2019 12.04.2021
11 0101945*****9 18.10.2019 19.04.2021
12 1511949*****9 25.07.2018 20.04.2021
13 0310944*****3 08.04.2019 26.04.2021
14 2111941*****9 06.03.2018 03.05.2021
15 0309956*****5 05.12.2019 02.06.2021
16 0509944*****0 25.12.2019 23.06.2021
17 0708946*****3 10.04.2019 12.07.2021
18 2606946*****2 13.01.2020 12.07.2021
19 2606942*****3 21.01.2020 20.07.2021
20 1203947*****3 26.06.2019 26.07.2021
21 2702940*****9 08.11.2018 09.08.2021
22 2303939*****8 09.04.2019 09.08.2021
23 2301947*****9 09.04.2019 09.08.2021
24 0702954*****5 27.02.2020 25.08.2021
25 0602933*****2 11.03.2020 07.09.2021
26 1603981*****4 11.03.2020 07.09.2021
27 2109939*****5 16.10.2020 15.10.2021
28 1709962*****2 18.05.2020 15.11.2021
29 2509948*****0 31.08.2020 29.11.2021
30 0806925*****1 21.09.2020 20.12.2021
31 1507952*****9 23.09.2020 22.12.2021
32 3008957*****3 28.09.2020 27.12.2021
33 0703943*****7 03.07.2020 29.12.2021