Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1307962*****0 25.03.2019 17.01.2022
2 1605965*****6 28.09.2017 24.01.2022
3 0902946*****9 29.11.2018 24.01.2022
4 2709942*****7 03.12.2018 25.01.2022
5 0110952*****7 14.12.2018 07.02.2022
6 0101945*****9 18.10.2019 14.02.2022
7 0310944*****3 08.04.2019 21.02.2022
8 0706957*****0 26.08.2019 21.02.2022
9 2111941*****9 06.03.2018 28.02.2022
10 3009931*****0 07.08.2019 07.03.2022
11 1502947*****4 20.08.2019 13.04.2022
12 0509944*****0 25.12.2019 19.04.2022
13 0708946*****3 10.04.2019 09.05.2022
14 2606946*****2 13.01.2020 09.05.2022
15 2606942*****3 21.01.2020 16.05.2022
16 1203947*****3 26.06.2019 23.05.2022
17 2702940*****9 08.11.2018 06.06.2022
18 2301947*****9 09.04.2019 06.06.2022
19 2303939*****8 09.04.2019 06.06.2022
20 0702954*****5 27.02.2020 21.06.2022
21 1603981*****4 11.03.2020 04.07.2022
22 0602933*****2 11.03.2020 04.07.2022
23 2109939*****5 16.10.2020 15.08.2022
24 2211952*****4 29.10.2020 29.08.2022
25 2907949*****2 29.10.2020 29.08.2022
26 1709962*****2 18.05.2020 12.09.2022
27 3105960*****6 19.02.2021 19.09.2022
28 2509948*****0 31.08.2020 26.09.2022
29 0806925*****1 21.09.2020 17.10.2022
30 0407952*****5 18.10.2021 18.10.2022
31 2112969*****3 19.10.2021 19.10.2022
32 3008957*****3 28.09.2020 24.10.2022
33 0703943*****7 03.07.2020 25.10.2022
34 2701946*****2 22.06.2021 19.12.2022
35 2512955*****2 25.06.2021 21.12.2022