Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3009931*****0 07.08.2019 07.08.2020
2 1502947*****4 20.08.2019 20.08.2020
3 0706957*****0 26.08.2019 26.08.2020
4 2709945*****2 26.08.2019 26.08.2020
5 1307962*****0 25.03.2019 24.09.2020
6 1605965*****6 28.09.2017 28.09.2020
7 0902946*****9 29.11.2018 28.09.2020
8 2709942*****7 03.12.2018 02.10.2020
9 0112955*****5 10.05.2019 12.10.2020
10 0110952*****7 14.12.2018 14.10.2020
11 0101945*****9 18.10.2019 19.10.2020
12 1511949*****9 25.07.2018 22.10.2020
13 0310944*****3 08.04.2019 28.10.2020
14 2111941*****9 06.03.2018 04.11.2020
15 0309956*****5 05.12.2019 04.12.2020
16 0509944*****0 25.12.2019 25.12.2020
17 0708946*****3 10.04.2019 11.01.2021
18 2606946*****2 13.01.2020 13.01.2021
19 2606942*****3 21.01.2020 21.01.2021
20 1203947*****3 26.06.2019 26.01.2021
21 2702940*****9 08.11.2018 08.02.2021
22 2303939*****8 09.04.2019 08.02.2021
23 2301947*****9 09.04.2019 09.02.2021
24 0702954*****5 27.02.2020 26.02.2021
25 0602933*****2 11.03.2020 11.03.2021
26 1603981*****4 11.03.2020 11.03.2021
27 1709962*****2 18.05.2020 18.05.2021
28 2507941*****8 17.06.2020 17.06.2021
29 0703943*****7 03.07.2020 02.07.2021