Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0110952*****7 14.12.2018 14.04.2020
2 1511949*****9 25.07.2018 22.04.2020
3 2111941*****9 06.03.2018 04.05.2020
4 0112955*****5 10.05.2019 11.05.2020
5 1307962*****0 25.03.2019 24.05.2020
6 0310944*****3 08.04.2019 28.05.2020
7 2303939*****8 09.04.2019 08.06.2020
8 2301947*****9 09.04.2019 08.06.2020
9 2702940*****9 08.11.2018 09.06.2020
10 0708946*****3 10.04.2019 09.06.2020
11 1203947*****3 26.06.2019 26.06.2020
12 3009931*****0 07.08.2019 07.08.2020
13 1502947*****4 20.08.2019 20.08.2020
14 2709945*****2 26.08.2019 26.08.2020
15 0706957*****0 26.08.2019 26.08.2020
16 1605965*****6 28.09.2017 28.09.2020
17 0902946*****9 29.11.2018 28.09.2020
18 2709942*****7 03.12.2018 02.10.2020
19 0101945*****9 18.10.2019 19.10.2020
20 0309956*****5 05.12.2019 04.12.2020
21 0509944*****0 25.12.2019 25.12.2020
22 2606946*****2 13.01.2020 13.01.2021
23 2606942*****3 21.01.2020 21.01.2021
24 0702954*****5 27.02.2020 26.02.2021
25 1603981*****4 11.03.2020 11.03.2021
26 0602933*****2 11.03.2020 11.03.2021