Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0505947*****3 14.12.2018 12.11.2021
2 1404962*****2 06.02.2020 10.12.2021
3 1409942*****7 04.11.2019 10.01.2022
4 2203952*****9 19.11.2019 19.01.2022
5 1308952*****3 21.09.2020 21.01.2022
6 3001951*****5 21.09.2020 21.01.2022
7 1408947*****1 16.03.2021 13.04.2022
8 2805958*****5 11.08.2021 11.08.2022
9 1509940*****1 21.10.2021 21.10.2022
10 0501951*****4 21.10.2021 21.10.2022