Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0412946*****7 05.02.2021 27.10.2021
2 2812965*****8 24.12.2020 29.10.2021
3 1404950*****4 11.09.2020 04.11.2021
4 0707951*****7 25.05.2020 10.11.2021
5 1501955*****7 12.04.2021 15.11.2021
6 0901956*****8 08.10.2021 22.11.2021
7 3105953*****5 10.08.2021 26.11.2021
8 2703955*****3 25.10.2021 29.11.2021
9 0611948*****8 14.05.2021 02.12.2021
10 2903966*****0 26.05.2021 09.12.2021
11 2108953*****8 02.09.2021 10.12.2021
12 2712942*****3 22.09.2021 13.12.2021
13 1807977*****2 03.06.2021 17.12.2021
14 1910966*****0 04.10.2021 23.12.2021
15 1102948*****2 24.06.2021 29.12.2021
16 2108954*****7 22.05.2020 31.12.2021
17 1311964*****6 19.07.2021 18.01.2022
18 2102934*****3 16.07.2021 21.01.2022
19 1401972*****0 26.07.2021 25.01.2022
20 2401952*****9 03.08.2021 27.01.2022
21 0309958*****4 03.08.2021 02.02.2022
22 2907960*****4 06.08.2021 03.02.2022
23 0101964*****2 18.08.2021 10.02.2022
24 1306977*****8 18.08.2021 24.02.2022
25 2907954*****2 17.09.2021 02.03.2022
26 0207957*****8 05.03.2021 11.03.2022
27 2305962*****5 10.09.2021 11.03.2022
28 0608953*****8 02.06.2021 15.03.2022
29 1708957*****5 22.09.2021 21.03.2022
30 2502967*****7 01.10.2021 21.03.2022
31 1403952*****2 05.10.2021 23.03.2022
32 1705949*****8 12.10.2021 28.03.2022