Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Завод за здравствену заштиту радника ЖТП

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Завод за здравствену заштиту радника ЖТП


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2612984*****1 13.08.2019 10.10.2022
2 2507995*****1 26.08.2019 17.10.2022
3 2010954*****5 30.05.2019 24.10.2022
4 0201950*****0 18.06.2019 24.10.2022
5 0503950*****8 12.08.2019 24.10.2022
6 2606958*****6 26.06.2019 27.10.2022
7 2005966*****7 06.09.2019 07.11.2022
8 2005983*****0 27.08.2019 21.11.2022
9 2601972*****8 02.10.2019 21.11.2022