Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2004955*****8 26.12.2018 25.02.2019
2 0607955*****3 08.01.2019 27.02.2019
3 1503959*****0 23.01.2019 28.02.2019
4 0702970*****1 15.01.2019 05.03.2019
5 2608954*****6 14.02.2019 18.03.2019
6 0503960*****7 12.02.2019 19.03.2019
7 2202954*****7 23.01.2019 20.03.2019
8 0309964*****2 21.01.2019 27.03.2019
9 2009955*****7 28.01.2019 28.03.2019
10 2807960*****1 28.01.2019 28.03.2019
11 2406954*****5 13.02.2019 01.04.2019
12 1207963*****7 21.02.2019 01.04.2019
13 0902964*****9 04.02.2019 05.04.2019
14 1607961*****0 13.02.2019 08.04.2019
15 2403960*****6 24.12.2018 24.04.2019