Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2608957*****3 26.09.2019 28.10.2019
2 0202957*****8 26.09.2019 28.10.2019
3 1204962*****6 10.09.2019 30.10.2019
4 2203956*****1 10.09.2019 30.10.2019
5 1812975*****3 17.09.2019 12.11.2019
6 0811970*****1 10.09.2019 14.11.2019
7 0309957*****6 15.10.2019 19.11.2019
8 0112963*****0 18.09.2019 25.11.2019
9 3001959*****0 18.09.2019 25.11.2019
10 0911957*****2 18.09.2019 25.11.2019
11 0312956*****8 01.10.2019 26.11.2019
12 0208956*****2 08.10.2019 26.11.2019
13 1712981*****5 01.10.2019 27.11.2019
14 2005957*****3 08.10.2019 03.12.2019
15 0309964*****2 21.01.2019 20.12.2019
16 1707957*****7 24.04.2019 04.03.2020
17 1207963*****7 21.02.2019 01.04.2020
18 1808960*****6 03.09.2019 10.04.2020
19 2812968*****0 07.03.2019 17.04.2020
20 1105956*****8 12.09.2019 17.04.2020
21 0106964*****9 12.09.2019 17.04.2020