Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3103955*****0 07.08.2019 23.09.2019
2 1903954*****9 16.07.2019 24.09.2019
3 0309964*****2 21.01.2019 27.09.2019
4 1909962*****7 20.05.2019 30.09.2019
5 2406954*****5 13.02.2019 01.10.2019
6 1207963*****7 21.02.2019 01.10.2019
7 1508960*****9 28.02.2019 01.10.2019
8 2406956*****7 07.08.2019 07.10.2019
9 1808960*****6 03.09.2019 08.10.2019
10 1103958*****3 11.09.2019 14.10.2019
11 1106954*****3 12.09.2019 15.10.2019
12 2104955*****0 12.09.2019 15.10.2019
13 2812968*****0 07.03.2019 18.10.2019
14 1105956*****8 12.09.2019 18.10.2019
15 0106964*****9 12.09.2019 18.10.2019
16 0109964*****3 24.07.2019 30.10.2019
17 2203956*****1 10.09.2019 30.10.2019
18 1204962*****6 10.09.2019 30.10.2019
19 1812975*****3 17.09.2019 12.11.2019
20 0811970*****1 10.09.2019 14.11.2019
21 0506958*****9 12.03.2019 20.11.2019
22 0911957*****2 18.09.2019 25.11.2019
23 3001959*****0 18.09.2019 25.11.2019
24 0112963*****0 18.09.2019 25.11.2019
25 0401962*****7 10.04.2019 27.11.2019
26 1212964*****8 05.06.2019 06.12.2019
27 0407960*****3 22.04.2019 20.12.2019
28 0607955*****3 08.01.2019 27.02.2020
29 0301970*****1 23.04.2019 03.03.2020
30 1707957*****7 24.04.2019 04.03.2020
31 1605959*****8 08.08.2019 13.03.2020