Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1809956*****6 20.11.2018 21.12.2018
2 2511954*****6 11.12.2018 11.01.2019
3 2402958*****2 05.06.2018 16.01.2019
4 2907959*****6 22.10.2018 30.01.2019
5 2406956*****7 24.04.2018 06.05.2019
6 1910967*****3 26.10.2018 06.05.2019
7 2708961*****9 22.10.2018 22.10.2019