Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0103956*****2 04.10.2018 18.10.2018
2 2709960*****3 08.08.2017 23.10.2018
3 2306954*****2 03.09.2018 26.10.2018
4 1104955*****5 09.10.2018 26.10.2018
5 1508960*****0 03.04.2018 06.11.2018
6 2406956*****7 24.04.2018 06.11.2018
7 0209954*****0 07.11.2017 07.11.2018
8 1609953*****1 06.06.2017 09.11.2018
9 1512967*****0 27.09.2018 09.11.2018
10 1505955*****6 04.10.2018 16.11.2018
11 2406954*****5 21.02.2018 19.11.2018
12 2708970*****5 03.10.2018 29.11.2018
13 2102953*****9 11.10.2018 30.11.2018
14 2511954*****6 06.12.2016 05.12.2018
15 1503959*****0 10.05.2017 10.12.2018
16 0603967*****9 16.10.2018 11.12.2018
17 2202955*****0 04.09.2018 18.12.2018
18 2412951*****6 18.05.2017 20.12.2018
19 0806973*****9 05.07.2018 14.01.2019
20 2511960*****9 13.06.2017 15.01.2019
21 0201955*****1 09.05.2018 15.01.2019
22 2402958*****2 05.06.2018 16.01.2019
23 1911957*****0 17.10.2017 17.01.2019