Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2012969*****7 25.03.2019 27.05.2019
2 0401962*****7 10.04.2019 27.05.2019
3 0301970*****1 23.04.2019 04.06.2019
4 0311956*****4 15.04.2019 13.06.2019
5 0407960*****3 22.04.2019 20.06.2019
6 0607955*****3 08.01.2019 27.08.2019
7 1707957*****7 24.04.2019 04.09.2019
8 0309964*****2 21.01.2019 27.09.2019
9 2202955*****0 25.02.2019 30.09.2019
10 1909962*****7 20.05.2019 30.09.2019
11 2406954*****5 13.02.2019 01.10.2019
12 1207963*****7 21.02.2019 01.10.2019
13 1508960*****9 28.02.2019 01.10.2019
14 2812968*****0 07.03.2019 18.10.2019
15 1809979*****5 19.03.2019 30.10.2019
16 0401960*****8 03.04.2019 08.11.2019
17 0904972*****2 20.03.2019 13.11.2019
18 1712981*****5 22.03.2019 14.11.2019
19 0506958*****9 12.03.2019 20.11.2019
20 1105956*****8 18.04.2019 20.11.2019