Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0607955*****3 08.01.2019 27.08.2019
2 0301970*****1 23.04.2019 03.09.2019
3 1707957*****7 24.04.2019 04.09.2019
4 1903954*****9 16.07.2019 24.09.2019
5 0309964*****2 21.01.2019 27.09.2019
6 1909962*****7 20.05.2019 30.09.2019
7 2406964*****1 12.06.2019 30.09.2019
8 2406954*****5 13.02.2019 01.10.2019
9 1207963*****7 21.02.2019 01.10.2019
10 1508960*****9 28.02.2019 01.10.2019
11 2812968*****0 07.03.2019 18.10.2019
12 0401960*****8 03.04.2019 08.11.2019
13 0506958*****9 12.03.2019 20.11.2019
14 0401962*****7 10.04.2019 27.11.2019
15 1212964*****8 05.06.2019 06.12.2019
16 0407960*****3 22.04.2019 20.12.2019