Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0103954*****8 18.12.2019 24.02.2020
2 1610963*****7 08.01.2020 24.02.2020
3 2104955*****0 23.01.2020 24.02.2020
4 3011973*****2 23.01.2020 24.02.2020
5 2905962*****9 21.01.2020 03.03.2020
6 1101956*****8 06.02.2020 09.03.2020
7 0607955*****3 11.02.2020 13.03.2020
8 0405974*****6 15.01.2020 16.03.2020
9 1109974*****7 04.02.2020 17.03.2020
10 0801957*****9 15.01.2020 23.03.2020
11 0610954*****9 15.01.2020 23.03.2020
12 1609955*****1 20.02.2020 26.03.2020
13 0505955*****3 15.01.2020 30.03.2020
14 2304993*****0 18.02.2020 31.03.2020
15 1207963*****7 21.02.2019 01.04.2020
16 0811970*****1 10.09.2019 14.05.2020
17 0309957*****6 15.10.2019 19.05.2020
18 0112963*****0 18.09.2019 25.05.2020
19 0312956*****8 01.10.2019 26.05.2020
20 0208956*****2 08.10.2019 26.05.2020
21 1712981*****5 01.10.2019 27.05.2020
22 2402961*****6 13.02.2020 05.06.2020
23 0705956*****0 18.12.2019 10.08.2020
24 2108962*****1 18.12.2019 10.08.2020
25 1511964*****1 18.12.2019 17.08.2020