Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2905962*****9 21.01.2020 03.03.2021
2 0307963*****2 27.05.2020 15.03.2021
3 0405974*****6 15.01.2020 16.03.2021
4 1109974*****7 04.02.2020 17.03.2021
5 0801957*****9 15.01.2020 23.03.2021
6 1609955*****1 20.02.2020 25.03.2021
7 0505955*****3 15.01.2020 30.03.2021
8 1004957*****3 01.10.2020 03.05.2021
9 0811970*****1 10.09.2019 13.05.2021
10 0309957*****6 15.10.2019 19.05.2021
11 0112963*****0 18.09.2019 25.05.2021
12 2505977*****0 14.10.2020 13.10.2021
13 1008986*****3 16.10.2020 16.10.2021
14 2904959*****6 16.10.2020 16.10.2021
15 0312956*****8 01.10.2019 26.11.2021
16 0208956*****2 08.10.2019 26.11.2021
17 1202955*****4 10.06.2020 14.01.2022
18 0705956*****0 18.12.2019 10.02.2022
19 2108962*****1 18.12.2019 10.02.2022
20 2807960*****1 19.10.2020 21.02.2022
21 1610963*****7 08.01.2020 24.02.2022