Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0309957*****6 15.10.2019 19.11.2019
2 3001959*****0 18.09.2019 25.11.2019
3 0112963*****0 18.09.2019 25.11.2019
4 2609965*****9 23.10.2019 25.11.2019
5 2408954*****8 24.10.2019 25.11.2019
6 0312956*****8 01.10.2019 26.11.2019
7 0208956*****2 08.10.2019 26.11.2019
8 1712981*****5 01.10.2019 27.11.2019
9 1609958*****6 30.10.2019 02.12.2019
10 2005957*****3 08.10.2019 03.12.2019
11 1707957*****7 24.04.2019 04.03.2020
12 1207963*****7 21.02.2019 01.04.2020
13 0106964*****9 12.09.2019 17.04.2020
14 2608957*****3 26.09.2019 28.04.2020
15 1812975*****3 17.09.2019 12.05.2020
16 0811970*****1 10.09.2019 14.05.2020