Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1605962*****6 18.11.2019 19.12.2019
2 0111955*****6 04.12.2019 27.01.2020
3 1707957*****7 24.04.2019 04.03.2020
4 1207963*****7 21.02.2019 01.04.2020
5 0811970*****1 10.09.2019 14.05.2020
6 0309957*****6 15.10.2019 19.05.2020
7 0112963*****0 18.09.2019 25.05.2020
8 2609965*****9 23.10.2019 25.05.2020
9 0312956*****8 01.10.2019 26.05.2020
10 0208956*****2 08.10.2019 26.05.2020
11 1712981*****5 01.10.2019 27.05.2020
12 1609958*****6 30.10.2019 02.06.2020