Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1503959*****0 10.05.2017 10.05.2018
2 1404954*****2 11.04.2017 12.07.2018
3 2709960*****3 08.08.2017 08.08.2018
4 2412951*****6 18.05.2017 20.08.2018
5 2511954*****6 06.12.2016 05.09.2018
6 0401960*****8 06.09.2017 06.09.2018
7 1609953*****1 06.06.2017 10.09.2018
8 2304961*****5 13.09.2017 13.09.2018
9 0501971*****1 11.06.2018 17.09.2018
10 2310962*****7 15.05.2018 18.09.2018
11 2106953*****9 19.09.2017 19.09.2018
12 2511960*****9 13.06.2017 15.10.2018
13 0201955*****1 09.05.2018 15.10.2018
14 2402958*****2 05.06.2018 16.10.2018
15 1911957*****0 17.10.2017 17.10.2018
16 2507954*****6 24.10.2017 24.10.2018
17 1508960*****0 03.04.2018 06.11.2018
18 2406956*****7 24.04.2018 06.11.2018
19 0209954*****0 07.11.2017 07.11.2018
20 2406954*****5 21.02.2018 19.11.2018