Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0312956*****8 01.10.2019 26.05.2020
2 0208956*****2 08.10.2019 26.05.2020
3 1712981*****5 01.10.2019 27.05.2020
4 2402961*****6 13.02.2020 05.06.2020
5 2108962*****1 18.12.2019 10.08.2020
6 0705956*****0 18.12.2019 10.08.2020
7 1511964*****1 18.12.2019 17.08.2020
8 1610963*****7 08.01.2020 24.08.2020
9 2104955*****0 23.01.2020 24.08.2020
10 3011973*****2 23.01.2020 24.08.2020
11 2905962*****9 21.01.2020 03.09.2020
12 1101956*****8 06.02.2020 09.09.2020
13 0607955*****3 11.02.2020 14.09.2020
14 0405974*****6 15.01.2020 16.09.2020
15 1109974*****7 04.02.2020 17.09.2020
16 0610954*****9 15.01.2020 23.09.2020
17 0801957*****9 15.01.2020 23.09.2020
18 1609955*****1 20.02.2020 25.09.2020
19 0505955*****3 15.01.2020 30.09.2020
20 2304993*****0 18.02.2020 30.09.2020
21 1207963*****7 21.02.2019 01.10.2020
22 1905956*****9 04.03.2020 06.10.2020
23 2606964*****6 24.02.2020 09.10.2020
24 0212954*****0 03.03.2020 14.10.2020
25 0111955*****6 04.03.2020 04.11.2020
26 0811970*****1 10.09.2019 13.11.2020
27 0309957*****6 15.10.2019 19.11.2020
28 0112963*****0 18.09.2019 25.11.2020