Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0401944*****1 05.06.2019 07.04.2021
2 0104943*****5 20.02.2020 09.04.2021
3 1301936*****1 05.03.2020 04.05.2021
4 1702944*****5 29.09.2020 10.05.2021
5 0806949*****7 30.09.2020 13.05.2021
6 0810943*****5 08.10.2020 04.06.2021
7 0708945*****6 08.09.2020 01.12.2021
8 2309943*****5 06.11.2020 07.12.2021
9 1412943*****6 21.10.2020 12.01.2022
10 3012944*****8 09.10.2020 31.01.2022
11 0108948*****1 04.11.2020 02.02.2022