Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2301942*****7 31.05.2021 29.10.2021
2 0708945*****6 08.09.2020 01.12.2021
3 1911946*****3 13.07.2021 14.12.2021
4 0102942*****5 18.08.2021 16.12.2021
5 0501941*****6 03.08.2021 11.01.2022
6 1412943*****6 21.10.2020 12.01.2022
7 0309944*****2 03.08.2021 22.01.2022
8 0609941*****5 19.08.2021 25.01.2022
9 3012944*****8 09.10.2020 31.01.2022
10 0401944*****1 05.06.2019 07.04.2022
11 0104943*****5 20.02.2020 08.04.2022
12 1301936*****1 05.03.2020 04.05.2022
13 0810943*****5 08.10.2020 03.06.2022
14 2702944*****8 28.05.2021 07.07.2022
15 1608944*****7 30.06.2021 29.09.2022
16 0602944*****1 01.06.2021 05.10.2022
17 1403939*****9 04.08.2021 18.10.2022