Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1208964*****8 26.08.2021 26.10.2021
2 1506951*****1 27.09.2021 02.11.2021
3 1907963*****7 30.09.2021 02.11.2021
4 1008958*****5 23.08.2021 12.11.2021
5 2008949*****1 07.10.2021 19.11.2021
6 0705990*****0 13.09.2021 25.11.2021
7 1308954*****5 18.10.2021 30.11.2021
8 2505961*****9 18.10.2021 01.12.2021