Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0104930*****9 20.08.2021 20.10.2021
2 2808954*****2 10.08.2021 25.10.2021
3 1606952*****7 03.09.2021 27.10.2021
4 0402983*****8 03.09.2021 28.10.2021
5 0606950*****2 07.09.2021 28.10.2021
6 0811943*****1 13.09.2021 02.11.2021
7 1809946*****3 01.09.2021 10.11.2021
8 1309969*****0 20.09.2021 15.11.2021
9 2810963*****8 08.09.2021 18.11.2021
10 2110948*****5 24.09.2021 25.11.2021
11 2410955*****4 24.09.2021 29.11.2021
12 0912982*****5 28.09.2021 30.11.2021
13 2306943*****0 28.09.2021 01.12.2021
14 3103954*****2 28.09.2021 02.12.2021
15 1003970*****6 29.09.2021 06.12.2021
16 2504957*****8 30.09.2021 08.12.2021
17 2705958*****0 06.10.2021 13.12.2021
18 1609959*****0 15.10.2021 14.12.2021
19 0408958*****6 07.10.2021 16.12.2021