Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0406954*****0 13.09.2021 26.10.2021
2 1102957*****4 16.09.2021 27.10.2021
3 1008958*****5 18.08.2021 02.11.2021
4 0306957*****6 08.09.2021 08.11.2021
5 2412962*****0 29.09.2021 09.11.2021
6 0907968*****6 04.10.2021 16.11.2021
7 2008949*****1 07.10.2021 22.11.2021
8 1205953*****6 15.10.2021 29.11.2021
9 0311957*****8 13.07.2021 16.08.2022