Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0801936*****2 15.09.2021 20.10.2021
2 0510988*****8 01.09.2021 23.11.2021
3 2911967*****0 14.10.2021 29.11.2021
4 2103972*****8 30.09.2021 03.12.2021
5 2411950*****5 13.09.2021 08.12.2021