Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1208964*****8 26.08.2021 26.10.2021
2 1506951*****1 27.09.2021 02.11.2021
3 0706941*****2 28.09.2021 02.11.2021
4 1907963*****7 30.09.2021 02.11.2021
5 2108957*****3 23.09.2021 09.11.2021
6 1008958*****5 23.08.2021 12.11.2021
7 2008949*****1 07.10.2021 19.11.2021
8 1402970*****1 06.10.2021 24.11.2021
9 0705990*****0 13.09.2021 25.11.2021
10 1308954*****5 18.10.2021 30.11.2021
11 2510947*****5 06.10.2021 02.12.2021