Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2611941*****3 24.01.2018 15.06.2020
2 1201951*****8 18.08.2014 25.06.2020
3 0109941*****7 03.03.2017 25.06.2020
4 2506962*****6 19.04.2018 25.06.2020
5 1006945*****8 19.09.2018 30.06.2020
6 0607942*****4 20.09.2018 30.06.2020
7 0303941*****1 19.02.2019 30.06.2020
8 1110949*****7 23.08.2018 02.07.2020
9 3105968*****6 08.03.2019 20.07.2020
10 1401945*****5 06.11.2019 08.02.2021
11 1612963*****6 24.12.2019 09.02.2021
12 0307949*****9 24.12.2019 23.02.2021