Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1006945*****8 19.09.2018 03.11.2021
2 0303941*****1 19.02.2019 03.11.2021
3 1110949*****7 23.08.2018 05.11.2021
4 1401945*****5 06.11.2019 15.11.2021
5 1612963*****6 24.12.2019 15.11.2021
6 1201951*****8 18.08.2014 26.11.2021
7 0109941*****7 03.03.2017 26.11.2021
8 2611941*****3 24.01.2018 26.11.2021
9 2506962*****6 19.04.2018 26.11.2021
10 3105968*****6 08.03.2019 26.11.2021
11 0307949*****9 24.12.2019 29.11.2021
12 1408986*****2 21.06.2021 21.09.2022
13 0104960*****6 21.09.2021 21.10.2022
14 2110941*****7 22.10.2021 21.10.2022