Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0512952*****6 25.11.2019 28.05.2020
2 2012947*****2 10.03.2020 28.05.2020
3 1812960*****0 10.03.2020 01.06.2020
4 1503959*****8 05.12.2019 08.06.2020
5 1201945*****9 10.03.2020 18.06.2020
6 1507964*****0 09.03.2020 23.06.2020
7 1905947*****2 10.03.2020 07.07.2020
8 2004956*****8 09.03.2020 09.07.2020
9 3108965*****1 10.03.2020 17.07.2020
10 1908954*****8 09.03.2020 20.07.2020
11 2609959*****6 29.04.2020 24.07.2020
12 3003981*****9 10.03.2020 28.07.2020
13 1901964*****9 09.03.2020 27.08.2020
14 0101968*****6 09.03.2020 01.09.2020
15 0607953*****1 09.03.2020 04.09.2020
16 0310950*****9 04.03.2020 17.09.2020
17 0105944*****8 09.03.2020 18.09.2020
18 0410956*****8 09.03.2020 25.09.2020