Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Сочиво

Нема пацијената на листи чекања