Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2010951*****0 19.07.2021 11.10.2021
2 1607953*****0 30.07.2021 14.10.2021
3 2607987*****9 30.07.2021 15.10.2021
4 2602944*****4 16.08.2021 21.10.2021
5 2110956*****1 16.08.2021 25.10.2021
6 2112940*****0 16.08.2021 04.11.2021
7 2803959*****2 27.09.2021 18.11.2021
8 0501956*****2 27.09.2021 22.11.2021
9 0812949*****5 27.09.2021 25.11.2021
10 0707953*****3 27.09.2021 03.12.2021
11 2108961*****1 08.10.2021 06.12.2021