Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2607948*****3 07.12.2020 12.02.2021
2 1303949*****2 18.12.2020 23.02.2021
3 2405987*****4 25.12.2020 26.02.2021
4 3008938*****7 25.12.2020 04.03.2021
5 0710001*****5 15.01.2021 05.03.2021
6 1005982*****7 25.12.2020 09.03.2021
7 2604979*****1 10.02.2021 15.03.2021
8 2711945*****6 15.01.2021 16.03.2021
9 1303971*****5 22.01.2021 18.03.2021
10 1808947*****4 29.01.2021 23.03.2021
11 0311957*****5 29.01.2021 25.03.2021
12 0109947*****7 10.02.2021 01.04.2021
13 1104934*****0 10.02.2021 02.04.2021
14 0603949*****4 10.02.2021 06.04.2021
15 0303986*****4 10.02.2021 13.04.2021
16 0712988*****4 10.02.2021 16.04.2021
17 2709974*****8 15.01.2021 10.05.2021