Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0101955*****7 16.08.2021 12.10.2021
2 0706955*****2 16.08.2021 21.10.2021
3 0304994*****5 27.09.2021 02.11.2021
4 1812981*****6 27.09.2021 04.11.2021
5 2110950*****2 27.09.2021 08.11.2021
6 0905959*****6 27.09.2021 09.11.2021
7 0205946*****5 27.09.2021 16.11.2021
8 1912943*****9 08.10.2021 19.11.2021
9 1811973*****0 08.10.2021 23.11.2021
10 0310946*****4 08.10.2021 25.11.2021
11 0707959*****1 08.10.2021 02.12.2021
12 2010952*****1 08.10.2021 03.12.2021