Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2303941*****2 19.03.2021 12.10.2021
2 1910952*****6 30.07.2021 14.10.2021
3 0203962*****2 02.04.2021 21.10.2021
4 2104955*****5 02.04.2021 22.10.2021
5 2110945*****1 02.04.2021 26.10.2021
6 1503948*****9 02.04.2021 05.11.2021
7 0603948*****3 27.09.2021 05.11.2021
8 0909964*****2 02.04.2021 08.11.2021
9 1405978*****0 27.09.2021 22.11.2021
10 1603942*****0 23.04.2021 23.11.2021
11 1908985*****8 23.04.2021 26.11.2021
12 1912948*****6 27.09.2021 29.11.2021
13 2906974*****2 27.09.2021 30.11.2021
14 0509952*****6 21.05.2021 02.12.2021
15 1008952*****9 21.05.2021 06.12.2021
16 1103973*****7 21.05.2021 10.12.2021
17 1302985*****5 21.05.2021 16.12.2021
18 1802955*****6 21.05.2021 20.12.2021
19 0812960*****6 21.05.2021 23.12.2021
20 1508953*****2 21.05.2021 30.12.2021