Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1303963*****9 01.10.2018 21.10.2019
2 1103957*****2 05.02.2019 21.10.2019
3 1610958*****3 03.03.2019 21.10.2019
4 0909954*****1 19.03.2019 21.10.2019
5 0405974*****8 19.03.2019 21.10.2019
6 2708973*****2 05.06.2019 24.10.2019
7 1809954*****0 05.06.2019 28.10.2019
8 3009967*****9 02.09.2019 05.11.2019
9 1108960*****2 02.09.2019 11.11.2019
10 1209968*****6 01.10.2019 18.11.2019
11 2208956*****2 21.05.2019 21.11.2019
12 1707958*****4 26.06.2019 21.11.2019
13 1912962*****4 24.09.2018 25.11.2019
14 2601972*****3 28.09.2018 25.11.2019
15 0906958*****1 10.01.2019 25.11.2019
16 0205972*****2 28.12.2018 28.11.2019
17 1104956*****2 25.01.2019 12.12.2019
18 0408965*****2 03.07.2019 12.12.2019
19 1511970*****6 17.09.2019 23.12.2019
20 2001966*****1 19.09.2019 23.12.2019
21 1607960*****0 05.08.2019 05.02.2020
22 0908959*****3 13.09.2019 20.02.2020
23 0102959*****3 06.08.2019 24.02.2020
24 1802961*****6 10.09.2019 10.03.2020
25 0802962*****4 10.09.2019 10.03.2020
26 2608959*****5 13.09.2019 19.03.2020
27 2506972*****9 03.10.2019 03.04.2020
28 2703957*****9 13.09.2019 09.04.2020
29 0305961*****6 22.05.2019 04.05.2020
30 2105956*****0 22.05.2019 11.05.2020
31 2908954*****7 22.05.2019 21.05.2020
32 2701958*****7 13.09.2019 24.06.2020
33 0512958*****3 13.09.2019 09.09.2020