Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1802961*****6 10.09.2019 10.03.2020
2 1108960*****2 02.09.2019 16.03.2020
3 2608959*****5 13.09.2019 19.03.2020
4 0902965*****8 25.10.2019 19.03.2020
5 2610958*****6 25.10.2019 26.03.2020
6 1303963*****9 01.10.2018 30.03.2020
7 1809954*****0 05.06.2019 30.03.2020
8 0408965*****2 03.07.2019 30.03.2020
9 2601972*****3 28.09.2018 13.04.2020
10 1607960*****0 05.08.2019 20.04.2020
11 1209968*****6 01.10.2019 20.04.2020
12 1610956*****9 25.10.2019 21.04.2020
13 1610958*****3 03.03.2019 27.04.2020
14 0909954*****1 19.03.2019 27.04.2020
15 3009967*****9 02.09.2019 27.04.2020
16 0906958*****1 10.01.2019 11.05.2020
17 1103957*****2 05.02.2019 11.05.2020
18 1511970*****6 17.09.2019 11.05.2020
19 2908954*****7 22.05.2019 21.05.2020
20 2909973*****4 24.12.2019 18.06.2020
21 2010959*****4 21.12.2019 22.06.2020
22 1809965*****2 24.02.2020 22.06.2020
23 0910971*****1 10.02.2020 10.08.2020
24 2506972*****9 11.02.2020 11.08.2020
25 0603971*****1 12.02.2020 12.08.2020
26 3001966*****9 19.02.2020 13.08.2020
27 2905957*****7 18.02.2020 18.08.2020
28 1104972*****6 18.02.2020 18.08.2020
29 1608960*****0 19.11.2019 22.10.2020
30 0305958*****2 04.11.2019 29.10.2020
31 2101959*****0 18.12.2019 26.11.2020
32 2012963*****4 03.02.2020 17.12.2020
33 1009963*****9 31.01.2020 28.12.2020