Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2608941*****4 01.10.2019 25.11.2019
2 1601943*****9 11.06.2019 28.11.2019
3 2507942*****2 17.07.2019 12.12.2019
4 0805944*****3 26.06.2019 19.12.2019
5 1603942*****6 16.01.2019 23.12.2019
6 1909936*****5 26.09.2019 23.12.2019
7 0201944*****5 25.10.2019 30.01.2020
8 0608946*****5 06.08.2019 17.02.2020
9 2306944*****4 13.09.2019 12.03.2020
10 2908944*****2 13.09.2019 19.03.2020
11 0406947*****9 25.09.2019 25.03.2020
12 1011937*****2 31.05.2019 22.04.2020
13 1610938*****2 13.09.2019 23.04.2020
14 0603941*****0 13.09.2019 02.09.2020
15 0310940*****8 16.09.2019 16.09.2020
16 0104942*****9 25.10.2019 21.10.2020