Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2209936*****5 24.06.2020 12.04.2021
2 0111943*****2 21.12.2019 19.04.2021
3 1509939*****5 11.02.2020 26.04.2021
4 2306944*****4 13.09.2019 03.05.2021
5 0608946*****5 06.08.2019 17.05.2021
6 1510942*****4 31.01.2020 24.05.2021
7 1808938*****7 11.02.2020 24.05.2021
8 1604941*****9 23.11.2020 24.05.2021
9 1201945*****0 06.10.2020 16.06.2021
10 1001944*****5 23.06.2020 23.06.2021
11 0105939*****0 29.07.2020 29.07.2021
12 1601943*****9 11.06.2019 04.08.2021
13 1610938*****2 26.08.2020 26.08.2021
14 1005942*****6 09.09.2020 09.09.2021
15 0302944*****8 20.01.2020 13.09.2021
16 2507942*****2 17.07.2019 27.09.2021