Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2306944*****4 13.09.2019 12.03.2020
2 1909936*****5 26.09.2019 16.03.2020
3 0805944*****3 26.06.2019 23.03.2020
4 2608941*****4 01.10.2019 23.03.2020
5 2507942*****2 17.07.2019 20.04.2020
6 2408935*****4 13.12.2019 20.04.2020
7 0608946*****5 06.08.2019 27.04.2020
8 1601943*****9 11.06.2019 11.05.2020
9 0111943*****2 21.12.2019 29.06.2020
10 0306942*****6 10.02.2020 23.07.2020
11 1808938*****7 11.02.2020 11.08.2020
12 1509939*****5 11.02.2020 11.08.2020
13 3105942*****5 18.12.2019 10.09.2020
14 1709943*****9 18.12.2019 24.09.2020
15 2201943*****6 10.01.2020 10.12.2020
16 1510942*****4 31.01.2020 23.12.2020
17 0302944*****8 20.01.2020 20.01.2021