Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1510942*****4 31.01.2020 01.11.2021
2 1610938*****2 26.08.2020 08.11.2021
3 1604941*****9 23.11.2020 08.11.2021
4 0409945*****0 18.05.2021 18.11.2021
5 2306944*****4 13.09.2019 22.11.2021
6 2901941*****0 02.06.2021 02.12.2021
7 1601943*****9 11.06.2019 06.12.2021
8 1912943*****2 08.06.2021 08.12.2021
9 2208939*****0 08.06.2021 08.12.2021
10 1201945*****0 06.10.2020 14.12.2021
11 0105939*****0 29.07.2020 29.12.2021
12 2309944*****3 01.07.2021 03.01.2022
13 0201944*****5 16.06.2021 10.01.2022
14 2209936*****5 24.06.2020 07.02.2022
15 1901945*****2 06.08.2021 07.02.2022
16 2412941*****0 16.08.2021 16.02.2022
17 1005942*****6 09.09.2020 21.02.2022
18 2507942*****2 17.07.2019 14.03.2022
19 0102945*****4 09.03.2021 14.03.2022
20 1804943*****8 23.03.2021 21.03.2022
21 3110938*****3 26.03.2021 21.03.2022
22 3101938*****1 20.09.2021 21.03.2022
23 0111943*****2 21.12.2019 28.03.2022
24 0510944*****4 19.03.2021 28.03.2022
25 0302944*****8 20.01.2020 04.04.2022
26 0608946*****5 06.08.2019 11.04.2022
27 1509939*****5 11.02.2020 16.05.2022
28 1506944*****6 13.09.2021 09.09.2022
29 1709945*****2 13.10.2021 13.10.2022